Vrijwilligersfunctie: wandelmaatje voor één of meerdere bewoners Fijn weer eens in de buitenlucht.   Leger des Heils W&G ZWN Dordrecht en Drechtsteden
Vacaturenummer
  • 106161
Soort werk
  • Verpleging en verzorging
Datum
  • 25/04/2018
Rijbewijs nodig
  • -
Vrijwilligersverzekering
  • -
Reiskostenvergoeding
  • -
BHV nodig
  • -
Onkostenvergoeding
  • -

Over het Leger des Heils

Wie zijn wij?

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan,  aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning  en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zeeland en West-Noord-Brabant) is actief op de terreinen van de Maatschappelijke Opvang (MO), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met verslaving, forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving (soms) niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en hen te helpen het gewone leven te herstellen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en welzijn bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.

Je werkplek
Zorgcentrum De Linde:
De Linde biedt plaats aan 77 bewoners. Het merendeel van de bewoners heeft een indicatie voor verpleeghuiszorg op basis van de WLZ, anderen voor verzorging. Ook verblijft een deel van de bewoners op basis van een Wmo-indicatie. De Linde richt zich op cliënten met meerdere complexe vragen. Naast somatische en psychogeriatrische problemen kampen veel van onze cliënten met psychiatrische en/of gedragsproblemen al dan niet ten gevolge van voormalig dak- en thuisloosheid. De Linde heeft een afdeling voor BOPZ-zorg. Er willen zijn voor mensen zonder helper, onze missie, krijgt zo ook binnen De Linde steeds meer inhoud. Kortom: een doelgroep met veel uitdaging!

 

Functie

Meerdere bewoners in De Linde hebben aangegeven graag eens (wat vaker) naar buiten te willen. Om er alleen op uit te trekken is soms niet verantwoord meer of het gebeurd niet omdat de motivatie om iets alleen te ondernemen ontbreekt.  Daarom zijn we opzoek naar vrijwilligers die wekelijks de ondersteuning en/of motivitie kunnen bieden zodat we de wensen van meerdere bewoners, om (vaker) naar buiten te gaan, kunnen vervullen. Tevens hopen we ook andere bewoners, waarvan wij denken dat het goed is dat zij eens vaker naar buiten gaan, warm te krijgen voor een wandeling.  Als vrijwilliger kun je wekelijks op een vast tijdstip komen waardoor dat in de toekomst bekend zal staan als 'het wandeluurtje'.  Het zal dan wisselend zijn wie er die week wil wandelen en of dat 1 of meerdere bewoners zijn. 
Ook indien er geen animo is, of als de weersomstandigheden echt slecht zijn verwachten we dat de vrijwilliger er altijd zal zijn. Sommige bewoners wandelen namelijk ook graag in de regen. Indien er niet gewandeld wordt kan er dan mogelijk een gezelschapsspel worden gespeeld, of kan de vrijwilliger bij een of meerdere bewoners even 'aanwaaien' zodat het contact niet verwatereren zal.
Een andere mogelijkheid is om met 1 bewoner wekelijks (tijdstip kan dan wisselen) een afspraak te maken om te gaan wandelen. 
In beide gevallen vragen we je om wekelijks 2 uur aansluitend beschikbaar te zijn. Dan heb je alle tijd om de bewoners op te halen van hun kamer of is er ruimte om even een pauze te nemen tijdens de wandeling. Het looptempo zal verschillen, maar in de meeste gevallen zal het gaan om een gematigde snelheid. 
Het gaat om het buiten zijn!

 

Eisen

Wat vragen wij van jou?
Als je:
-wekelijks minimaal twee uur aansluitend beschikbaar bent;
-trouw bent in je afspraken;
-bij meerdere weersomstandigheden wilt wandelen;
-goed kunt luisteren;
-non-verbale houdingen en gedrag goed kunt interpreteren;
-de in deze vacature omschreven doelgroep(en) een warm hart toedraagt.
Dan komen we graag in contact met jou!

We verwachten dat je vanuit respect voor de christelijke identiteit van onze organisatie de doelsteling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven. Of dat je vanuit je eigen christelijke levensovertuiging de doelstelling ten volle kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

 

Arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden:
U ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
U ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW
Hiermee kunt u profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken

Contact

R.Mouthaan, vrijwilligerscoördinator
Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland

vrijwilligerscoordinatorZWN@Legerdesheils.nl

Solliciteer direct

Bent u geïntereseerd in deze functie?

Solliciteer