Vrijwilligersfunctie: wandelmaatje voor één of meerdere bewoners van Zorgcentrum De Linde te Dordrecht Fijn weer eens in de buitenlucht, neem jij een of meerdere bewoners met regelmaat mee voor een wandeling?   Leger des Heils W&G ZWN Dordrecht en Drechtsteden
Vacaturenummer
  • 107373
Soort werk
  • Verpleging en verzorging
Datum
  • 20/03/2019
Rijbewijs nodig
  • -
Vrijwilligersverzekering
  • -
Reiskostenvergoeding
  • -
BHV nodig
  • -
Onkostenvergoeding
  • -

Over het Leger des Heils


Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Zorgcentrum De Linde:
De Linde biedt plaats aan 77 bewoners. Het merendeel van de bewoners heeft een indicatie voor verpleeghuiszorg op basis van de WLZ, anderen voor verzorging. Ook verblijft een deel van de bewoners op basis van een Wmo-indicatie. De Linde richt zich op cliënten met meerdere complexe vragen. Naast somatische en psychogeriatrische problemen kampen veel van onze cliënten met psychiatrische en/of gedragsproblemen al dan niet ten gevolge van voormalig dak- en thuisloosheid. De Linde heeft een afdeling voor BOPZ-zorg. Er willen zijn voor mensen zonder helper, onze missie, krijgt zo ook binnen De Linde steeds meer inhoud. Kortom: een doelgroep met veel uitdaging!

 

Functie

Meerdere bewoners in De Linde hebben aangegeven graag eens (wat vaker) naar buiten te willen. Om er alleen op uit te trekken is soms niet verantwoord meer of het gebeurd niet omdat de motivatie om iets alleen te ondernemen ontbreekt.  Daarom zijn we opzoek naar vrijwilligers die wekelijks de ondersteuning en/of motivitie kunnen bieden zodat we de wensen van meerdere bewoners, om (vaker) naar buiten te gaan, kunnen vervullen. Tevens hopen we ook andere bewoners, waarvan wij denken dat het goed is dat zij eens vaker naar buiten gaan, warm te krijgen voor een wandeling.  Als vrijwilliger kun je wekelijks op een vast tijdstip komen waardoor dat in de toekomst bekend zal staan als 'het wandeluurtje'.  Het zal dan wisselend zijn wie er die week wil wandelen en of dat 1 of meerdere bewoners zijn. 
Ook indien er geen animo is, of als de weersomstandigheden echt slecht zijn verwachten we dat de vrijwilliger er altijd zal zijn. Sommige bewoners wandelen namelijk ook graag in de regen. Indien er niet gewandeld wordt kan er dan mogelijk een gezelschapsspel worden gespeeld, of kan de vrijwilliger bij een of meerdere bewoners even 'aanwaaien' zodat het contact niet verwatereren zal.
Een andere mogelijkheid is om met 1 bewoner wekelijks (tijdstip kan dan wisselen) een afspraak te maken om te gaan wandelen. 
In beide gevallen vragen we je om wekelijks 2 uur aansluitend beschikbaar te zijn. Dan heb je alle tijd om de bewoners op te halen van hun kamer of is er ruimte om even een pauze te nemen tijdens de wandeling. Het looptempo zal verschillen, maar in de meeste gevallen zal het gaan om een gematigde snelheid. 
Het gaat om het buiten zijn!

 

Eisen

Indien je:
-wekelijks minimaal twee uur aansluitend beschikbaar bent;
-trouw bent in je afspraken;
-bij meerdere weersomstandigheden wilt wandelen;
-goed kunt luisteren;
-non-verbale houdingen en gedrag goed kunt interpreteren;
-de in deze vacature omschreven doelgroep(en) een warm hart toedraagt.
Dan komen we graag in contact met jou!

We verwachten dat je vanuit respect voor de christelijke identiteit van onze organisatie de doelsteling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven. Of dat je vanuit je eigen christelijke levensovertuiging de doelstelling ten volle kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

 

Arbeidsvoorwaarden

U ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd.
 
U ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW
Hiermee kunt u profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken.

Contact


vrijwilligerscoordinatorZWN@Legerdesheils.nl
Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland

Solliciteer direct

Bent u geïntereseerd in deze functie?

Solliciteer