Vrijwilligersfunctie Gezelschapsmaatje gezocht Gezelligheid kent geen tijd.   Leger des Heils W&G ZWN Dordrecht en Drechtsteden
Vacaturenummer
  • 106520
Soort werk
  • Verpleging en verzorging
Datum
  • 25/04/2018
Rijbewijs nodig
  • -
Vrijwilligersverzekering
  • -
Reiskostenvergoeding
  • -
BHV nodig
  • -
Onkostenvergoeding
  • -

Over het Leger des Heils

Wie zijn wij?

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils-aanpak kenmerkt zich door een basishouding waarbij je naast de mens gaat staan,  aansluit bij zijn/haar behoeften met (tijdelijke) ondersteuning  en als het nodig is beginnen we steeds opnieuw. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. We geloven dat mensen kunnen veranderen en dat iedereen ertoe doet. Dit betekent ook dat wij een bijdrage willen leveren aan een betere samenleving waarin iedereen tot zijn/haar recht kan en mag komen. Dit doen wij o.a. door maatschappelijke signalen onder de aandacht te brengen van lokale en landelijke overheid.

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Zeeland en West-Noord-Brabant) is actief op de terreinen van de Maatschappelijke Opvang (MO), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V) vaak in combinatie met verslaving, forensische psychiatrie en jeugdzorg. Onze cliënten hebben complexe zorgvragen waardoor meedoen in de samenleving (soms) niet lukt zonder hulp of toezicht. Wij ondersteunen hen door de eigen kracht te stimuleren en hen te helpen het gewone leven te herstellen. Hierdoor wordt hun zelfredzaamheid en welzijn bevorderd. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.

Je werkplek
Zorgcentrum De Linde:
De Linde biedt plaats aan 77 bewoners. Het merendeel van de bewoners heeft een indicatie voor verpleeghuiszorg op basis van de WLZ, anderen voor verzorging. Ook verblijft een deel van de bewoners op basis van een Wmo-indicatie. De Linde richt zich op cliënten met meerdere complexe vragen. Naast somatische en psychogeriatrische problemen kampen veel van onze cliënten met psychiatrische en/of gedragsproblemen al dan niet ten gevolge van voormalig dak- en thuisloosheid. De Linde heeft een afdeling voor BOPZ-zorg. Er willen zijn voor mensen zonder helper, onze missie, krijgt zo ook binnen De Linde steeds meer inhoud. Kortom: een doelgroep met veel uitdaging!

 

Functie

Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde vrijwilliger die samen met een heer van 67 jaar een kopje koffie wilt drinken en/of wat activiteiten wilt ontwikkelen. Een bezoekje, kopje koffie drinken, een praatje en een wandelingetje stelt hij bijzonder op prijs. Hier kijkt mijnheer echt naar uit want alleen is ook maar alleen. Gezelschap is voor hem heel belangrijk. Ben jij gemotiveerd om hem te helpen door hem wekelijks een stukje gezelschap te bieden?
 . 


 

Eisen

Wat vragen wij van jou?
Als je wilt helpen en:
-wekelijks 2 uurtjes of meer beschikbaar bent
-trouw bent in je afspraken
-een warm hart voor de oudere mens hebt
-het leuk vindt om 1 op 1 contact te hebben    
-een luisterend oor hebt en een sociale persoonlijkheid bent 
-sterk in je schoenen staat
dan komen we graag in contact met jou!

We verwachten dat je vanuit respect voor de christelijke identiteit van onze organisatie de doelsteling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven. Of dat je vanuit je eigen christelijke levensovertuiging de doelstelling ten volle kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij:
je ontvangt een vrijwilligersovereenkomst en bent WA verzekerd
je ontvangt een vrijwilligers-voordeel-pas van het SSKW
Hiermee kan je profiteren van kortingen bij winkels, horeca, evenementen en musea in Dordrecht en omstreken

Contact

Wil jij helpen?
Vul dan het sollicitatieformulier in of neem contact op met
vrijwilligerscoordinatorZWN@Legerdesheils.nl

Solliciteer direct

Bent u geïntereseerd in deze functie?

Solliciteer