vrijwilligersfunctie: Cliëntvertrouwenspersoon regio Zeeland Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger... Leger des Heils W&G ZWN Terneuzen
Vacaturenummer
  • 107379
Soort werk
  • Maatschappelijke opvang / begeleiding
Datum
  • 03/07/2019
Rijbewijs nodig
  • -
Vrijwilligersverzekering
  • -
Reiskostenvergoeding
  • -
BHV nodig
  • -
Onkostenvergoeding
  • -

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils Zuidwest Nederland (Gorinchem e.o., Drechtsteden en Zeeland) is met name actief op de beleidsterreinen Maatschappelijke Opvang (MO), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verzorging & Verpleging (V&V). Onze cliënten hebben complexe zorgvragen door een combinatie van  lichamelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische problemen al dan niet in combinatie met verslavings- en/of gedragsproblemen en zij leiden soms (nog) een zwervend bestaan. De zorg wordt op straat, achter de eigen voordeur en in opvang- en woonvoorzieningen verleend zowel aan individuen als aan gezinnen.

Functie

Als cliëntenvertrouwenspersoon (verder te noemen CVP) adviseer en ondersteun je de cliënten van onze intra- en extramurale afdelingen met betrekking tot problemen die te maken hebben met de overeengekomen zorg, begeleiding, hulpverlening, behandeling of bejegening.
De ondersteuning kan plaats vinden in de vorm van een of meer gesprekken met de cliënt om zijn probleem helder te krijgen. Dit gesprek kan opgevolgd worden door het coachen van de cliënt bij zijn acties om aanspraak te maken op zijn recht; bemiddelen naar medewerkers of adviseren tot het zelfstandig of samen met de cliënt voeren van gesprekken met medewerkers van de werkeenheid of leden van de klachtencommissie.
Het werkgebied van de CVP Zeeland zal met name actief zijn in Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren en Tholen. Als CVP vervul je een zelfstandige positie, dus je bent autonoom in staat gepaste oplossingsstrategiën te bedenken en toe te passen. Als CVP kun je advies inwinnen bij-, en collegiaal overleg hebben met de CVP uit regio Zuid-Holland Zuid en bij de landelijke CVP. De positie van de CVP is onafhankelijk en onbevooroordeeld. 
De wensen van de cliënt en hoe deze de situatie beleeft vormen het uitgangspunt van je handelen.
De werktijden van de CVP zijn flexibel en op afspraak. De gemiddelde werkbelasting zal maximaal 4 uur per week bedragen.
 

Eisen

-Minimaal HBO werk- en denkniveau.
-Praktijkervaring en relevante kennis.
-Aantoonbare affiniteit met de doelgroep.
-Je bent bekend met de diversiteit en problematiek van onze cliënten.
-Een ruim ontwikkeld inlevings- en inschattingsvermogen.
-Verantwoordelijkheidsbesef en integriteit.
-Uitstekende contactuele vaardigheden, mondeling en schriftelijk, zowel formeel als informeel.
-Je kunt goed omgaan met verschillende en soms tegenstrijdige belangen.
-Herkennend vermogen tot ontdekking van patronen in de hulpverlening, of bij de cliënten.
-Je stelt prioriteiten en onderneemt actie in complexe situaties.
-Je bent in staat tot intercollegiale en interdisciplinaire uitwisseling van expertise.

We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies waarbij er sprake is van een relatie tussen medewerker en cliënt. De kosten hiervan worden vergoed.
 

Arbeidsvoorwaarden

-Een onkosten vergoeding (woon-werk verkeer).
-Een vrijwilligersovereenkomst.
-Ten tijden van je werkuitvoer als vrijwilliger ben je WA verzekerd.

Contact

Solliciteer direct

Bent u geïntereseerd in deze functie?

Solliciteer