Religieuze personen zijn vaak vrijwilliger

Ongeveer de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder doet minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk. Dat aandeel is al jaren stabiel. Het aandeel vrijwilligers is het hoogst bij mensen die in deeltijd werken vanwege zorg voor gezin of huishouden. Vooral personen die regelmatig een gebedsdienst bijwonen, zijn als vrijwilliger actief. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Jaarlijks stelt het CBS vragen over deelname aan vrijwilligerswerk in het afgelopen jaar aan mensen van 15 jaar of ouder in het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn (S&W). Bij het onderzoek is aan de 15- tot 65-jarigen gevraagd of ze vrijwilligerswerk deden in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek. Ruim 60 procent van de hoger opgeleiden gaf in S&W in de periode 2012–2016 aan minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Van de laagst opgeleiden was dat 35 procent.

Religieuze betrokkenheid maakt verschil
Het aandeel vrijwilligers varieert ook naar leeftijd, van 32 procent onder 75-plussers tot 57 procent onder 35- tot 45-jarigen. Daarnaast maakt de mate van religieuze betrokkenheid verschil. Vooral personen die regelmatig een gebedsdienst bijwonen, zijn als vrijwilliger actief. Dat geldt voor alle levensbeschouwelijke groeperingen. De top-4 van vrijwilligerssectoren zijn de sportvereniging; (15,3%), school (11,6%), verzorging (9,1%) en jeugdwerk (8,2%). Het aandeel van levensbeschouwelijke organisaties staat op de vijfde plek met 7,6% van het totale vrijwilligersaantal volgens het CBS. Daarnaast zijn er natuurlijk ook kruisbestuivingen, zoals een moslim die voetbaltrainer is of een christen die koffie schenk in een bejaardenhuis.

Bronnen: