Stichting Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Met Vrijwilligers en Professionals: Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten. Door gebruik te maken van ons hulpverleningsaanbod kunnen onze cliënten hun leven een nieuwe wending geven. Dit aanbod bestaat uit: ambulante begeleiding, wonen, ontmoetingnetwerken, inloop, pastoraat, activering en veldwerk. Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliënten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we méér betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid. Het resultaat? Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Wij blijven altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dichtbij elkaars hart, dichtbij elkaars huis en zichtbaar in de wijk.

Leger des Heils W&G ZWN

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. We sluiten aan bij wat mensen nodig hebben. We geloven in perspectief voor iedereen. Maar daar hebben we jou voor nodig! We zoeken mensen die hun talenten en bewogenheid willen inzetten voor de medemens aan de onderkant van de samenleving. Op allerlei afdelingen en allerlei manieren kun je als vrijwilliger aan de slag bij het Leger des Heils. Het Leger des Heils W&G ZWN is actief in de regio’s Albasserwaard/Vijfheerenlanden, Drechtsteden, Brabantse Wal en Zeeland. Wil je meer weten over onze organisatie? www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland. Wil je weten of we een vacature hebben die op jouw lijf is geschreven? www.werkenbijhetlegerdesheils.nl . Je kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via vrijwilligerscoordinatorzwn@legerdesheils.nl

Philadelphia Zorg

Wat doet Philadelphia? Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, vrije tijd, dagbesteding en welzijn. We doen ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht, plezier en professionaliteit. Locaties van Philadelphia vind je door het hele land. Misschien ook bij jou in de buurt. Wat hebben onze cliënten nodig? De ondersteuning die onze cliënten nodig hebben, is heel verschillend. Van een wekelijks gesprek tot 24-uurs intensieve zorg. Maar wat ze gemeen hebben, is eigenlijk nog belangrijker: het zijn mensen die net als wij allemaal gelukkig willen leven. Zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij; het is net zo belangrijk voor hen als voor ieder ander. Philadelphia ondersteunt ze op een manier waarbij we samen onderweg gaan. Door hun ervaringswereld te vergroten, dingen te ontdekken en zelf mee te doen, halen ze het beste uit zichzelf. Dat maakt ons vak een heel bijzonder vak. Wil jij graag iets voor iemand anders betekenen? Dat kan een paar uur per week of per maand met verschillende activiteiten. Samen met een cliënt fietsen, vissen, naar de bioscoop gaan, muziek maken, sporten, voorlezen, koken, klussen, tuinieren etc. We kijken hoe we de match kunnen maken tussen wat een cliënt wil (leren) en wat jij leuk vindt om te doen.

Woord en Daad

Woord en Daad Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen wereldwijd in de strijd tegen armoede. Woord en Daad voert via lokale partnerorganisaties projecten uit op het gebied van onderwijs, vakonderwijs, water en sanitatie, voedselzekerheid, huizenbouw en bedrijfsontwikkeling. Ook worden door middel van Nederlandse sponsors ruim 30.000 kinderen uit Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika gesponsord. Vrijwilligers zijn onze vaklieden in het land. Ze vertegenwoordigen Woord en Daad en voeren verschillende acties, van zang- en muziekavonden tot het houden van een Steprun en het helpen in de Woord en Daad kringloopwinkels. Wilt u ook een handje helpen? Meld u dan als vrijwilliger bij Woord en Daad en help ons bij acties of in de Woord en Daad winkels. Meehelpen bij evenementen of als sponsorambassadeur optreden is ook een mogelijkheid. Samen met u bespreken we de opties. Meer informatie via www.woordendaad.nl/doemee of via e.snoek@woordendaad.nl.

De Hoop GGZ

De Hoop is een evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Bij De Hoop kun je terecht voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. De Hoop heeft locaties in Amersfoort, Apeldoorn, Beekbergen, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (afdeling Sta Op Zorg).

Operatie Mobilisatie

Wereldwijd lokale kerken ondersteunen in evangelisatie Operatie Mobilisatie (OM) zet zich wereldwijd in om samen met lokale kerken de Bijbelse boodschap van het Evangelie te verspreiden. Ruim 3100 mensen uit meer dan 100 landen ondernemen dagelijks tal van evangelisatieactiviteiten, van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk. OM’ers trekken er, vaak in internationale teams, voor korte of langere tijd op uit om Jezus Christus bekend te maken. Een bekend voorbeeld is de Logos Hope, het zendings- en boekenschip van OM. OM-Nederland OM-Nederland zet zich in om Jezus Christus wereldwijd bekend te maken en werft hiervoor mensen en middelen. Het team in Nederland bestaat uit meer dan 70 medewerkers en bevat zowel fulltimers, parttimers als vrijwilligers. Ook zijn er rond de 70 Nederlanders uitgezonden naar het buitenland. Zij gaan voor een half jaar of langer aan de slag als hulpverlener, professional of doen mee met evangelisatiewerk of ondersteunende activiteiten op kantoor: in Nederland, daarbuiten of op het schip de Logos Hope. Ook zijn er ieder jaar rond de 100 mensen betrokken in Short Term projecten (korter dan 6 maanden). OM: Ook voor jou! Voor iedere christen is een rol weggelegd in het wereldwijde zendingswerk. Wat is jouw rol: Bidden? Geven? Of misschien wel Gaan? Bekijk de site gerust eens verder en ga er biddend mee aan de slag, wat jouw rol kan zijn in het Koninkrijk van God. We zijn altijd op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken, zowel part- als fulltime. Ook vrijwilligers en stagiaires zijn welkom bij OM.