IJsselmonde-Oost

Je eigen keuzes maken. Doen waar je goed in bent en wat jij leuk vindt. Meedoen aan de samenleving. Bij IJsselmonde-Oost vinden we dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Iedereen is uniek. Daarom is onze ondersteuning gericht op het ontwikkelen van je talenten en mogelijkheden. Zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Ondersteuning bij wonen IJsselmonde-Oost is er voor mensen met een verstandelijke beperking. We bieden zorg en ondersteuning bij wonen. Dat doen we in onze grote 24-uurswoonvoorzieningen, waar dag en nacht een van onze medewerkers aanwezig is. En in onze kleinschalige woningen, waarin je zelfstandig of samen woont met twee of drie anderen en afhankelijk van je situatie het nodige aantal uren ondersteuning krijgt. Ook kun je ondersteuning van ons krijgen in jouw eigen huis. Wat jij wilt en kunt, staat centraal Als je ondersteuning krijgt van IJsselmonde-Oost, bespreken we met je wat je lastig vindt of niet zelf kunt. Op die gebieden bieden we ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij de administratie of bij het koken. Of het maken van vrienden. Maar we gaan vooral uit van wat jij wilt en goed kunt. Je maakt je eigen keuzes. Hoeveel uren begeleiding je krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie. Je hebt bij ons een eigen, persoonlijk begeleider die je eerste aanspreekpunt is. Midden in de samenleving We vinden dat je moet kunnen zijn wie je bent, maar ook dat je moet kunnen worden wie je wilt worden. De dingen die je wel kunt en leuk vindt, stimuleren we daarom zoveel mogelijk. Liefst in samenwerking met de mensen die dicht bij je staan, zoals familie en vrienden. En met de mensen uit de buurt. Niet voor niets liggen onze woonvoorzieningen midden in de samenleving, in verschillende woonwijken in Barendrecht en Ridderkerk. Werk of dagbesteding Misschien ben jij wel een kei in sporten. Of kun je heel goed schilderen. Daar wil je natuurlijk graag wat mee doen. Het kan zijn dat je al werk hebt bij een bedrijf of op de sociale werkplaats. Maar als je dat niet hebt of graag iets anders wilt doen, ondersteunen we je bij het vinden van (nieuw) werk of dagbesteding. Zodat je altijd iets nuttigs kan doen. IJsselmonde-Oost heeft ook eigen dagbesteding: Lavendel in Barendrecht. Protestants-christelijke stichting IJsselmonde-Oost vindt dat iedereen gelijkwaardig is. Respect en zorgen voor elkaar zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Die visie komt voort uit onze protestants-christelijke levensovertuiging en zie je terug in onze zorg en ondersteuning. Maar als je een ander of geen geloof hebt, ben je ook van harte welkom. We staan open voor iedereen en hebben respect voor iedere levensovertuiging. Dit doen we verder Behalve ondersteuning bij het wonen, bieden we ook: trainingen die je voorbereiden op zelfstandig wonen; noodopvang en crisisplaatsing; ondersteuning bij herindicatie.

Stichting Onvergetelijke Zomerkampen

Organisatie  Bij de organisatie van de zomerkampen komt een hoop kijken. Elk jaar gaan er zo’n 400 deelnemers mee en 140 vrijwilligers om de kampen te begeleiden. Kerkelijke samenwerking Een aantal kerken ondersteunen het werk van de Stichting in het bijzonder. Hiernaast is er een groeiend aantal evangelische kerken waar we in contact mee zijn. Baptistengemeente Alphen a/d Rijn Noord – www.bapnoord.nl(link is external) Baptistengemeente Spijkenisse – www.baptistenspijkenisse.nl(link is external) Baptistengemeente De Meerkerk Hoofddorp – www.meerkerk.nl(link is external) De kampen van Stichting Onvergetelijke Zomerkampen voelen zich verbonden met het jongerenwerk van de Unie van Baptisten Gemeenten. Sinds het stoppen van de Strubbenkampen(link is external) mogen we ook een aantal kinderen verwelkomen die daar eerder een fijn kamp hebben mogen beleven. Bestuur & kampstaf Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kampen. De hoofdleiders van de verschillende kampen vormen met elkaar de kampstaf van de stichting. Het bestuur van de stichting wordt op dit moment gevormd door: Richard van Oosterhout (voorzitter), Vincent Sendra de Jongste (secretariaat), Aland Griffioen (penningmeester) Kampleiders Elk jaar investeren meer dan 140 vrijwilligers hun tijd en energie in het leiden van de kampweek en de voorbereiding vooraf. Zij steken we enorm veel energie in de kwaliteit van de programma’s om de deelnemers echt iets onvergelijkelijks mee te geven. De keukenteams zorgen daarbij met veel creativiteit voor de inwendige mens. Vrijwilligers voor korte klussen Hiernaast zijn er tal van mensen die op tijdelijke basis zo nu en dan de stichting een handje helpen en het bestuur ondersteunen. Misschien wilt u ook kijken of u een steentje kunt bijdragen?

Atlantic Bridge

Atlantic Bridge is an international Christian youth organization with a vision of building bridges in Europe and North America to develop ongoing local youth communities. Our mission is to mobilize, train, support and send out young people to build bridges of friendship, faith and understanding; and to break down walls of prejudice, ignorance and indifference. Atlantic Bridge mobilises young people to join Bridgebuilders Clubs and train them using our Bridgebuilders Curriculum (BRICKS) and hands-on, cross-cultural experiences. Then we send them out, and back to their own communities, to be ambassadors of change who make a positive difference in their world. A Regional Support Team supports these youth and enables them to be successful in their bridge building mission. Atlantic Bridge is located in Kruiningen, Zeeland, and is seeking a new operational manager.  This vacancy has been created as the current director is looking to coach his successor in the next two or three years. This position is full time and preferably long term.

Trans World Radio

Over Trans World Radio (TWR) Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd. De Stichting Trans World Radio voor Nederland (transworldradio.nl) & België (twr.be) is een onafhankelijke christelijke organisatie en partner van de internationale organisatie Trans World Radio (twr.org). TWR Nederland & België is lid van Missie Nederland. De stichting is een CBF-Erkend Goed Doel en staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Camping Tikvah

Camping Tikvah is een christelijke camping in Drenthe met een hart voor Israël. De camping is in meerdere opzichten uniek gelegen gelegen. Niet alleen loop je vanaf de camping direct het bos en de heide op ook ligt de camping bij een historische locatie, namelijk het voormalig kamp Westerbork. Vanaf deze plaats werden meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernietiging. Tikvah is een hebreeuws woord en betekent `Hoop`.  Ons terrein biedt een bijzoindere plaats van ontmoetingen, samenkomsten en gezelligheid. Er is een groot hart voor jongeren en kinderen en we noemen de camping daarom ook wel familiecamping. Kortom het is een plek waar God centraal staat.

GAiN

Global Aid Network (GAiN) is een wereldwijde organisatie die uitdrukking geeft aan Gods liefde door hulp- en ontwikkelingsprojecten. GAiN werkt samen met lokale kerken en organisaties. GAiN heeft vijf speerpunten: hulpreizen, logistiek, noodhulp, ontwikkelingshulp en Water for Life.

De Wittenberg

Algemeen De Wittenberg biedt een leefgemeenschap en diverse onderwijsprogramma’s. De leefgemeenschap is voor jongeren van 18 tot 28 jaar en wordt geleid door kernbewoners. Het onderwijs kent Een jaar Wittenberg, de Jongerenwerkersopleiding, Discipelschap in 80 dagen en diverse korte programma’s. In het onderwijs op de Wittenberg staan Bijbelse verdieping, persoonlijke vorming en professionele toerusting centraal. Jaarlijks kiezen zo’n 40 jongeren voor een studie op de Wittenberg. Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland. Historie De Wittenberg werd in 1972 opgericht als ‘Stichting Reformatorische Bijbelschool’ en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist. Het doel waarmee de Bijbelschool werd opgericht – jonge mensen toerusten om als christen in de wereld te staan – is vandaag de dag nog steeds de missie. Relatie met kerken De Wittenberg onderhoudt goede contacten met verschillende kerken. Er is geen officiële binding met een bepaald kerkgenootschap. Van alle studenten is 70 tot 80% afkomstig uit de protestantse kerken. Het overige deel is voornamelijk afkomstig uit evangelische- en baptistengemeenten. Samenwerking met scholen en organisaties De Wittenberg heeft goede contacten met de Christelijke Hogeschool Ede. Daarnaast zijn er contacten met andere (Bijbel)scholen in Nederland en België. De Wittenberg heeft een samenwerkingsverband met Redcliffe College Engeland. ‘de Wittenberg’ De naam ‘Wittenberg’ verbindt ons met de Reformatie waarin de teruggave van de Bijbel aan heel het volk en de vernieuwing van kerk en samenleving door de bevrijdende boodschap van het Evangelie centraal staat.

Bartiméus

Over Bartiméus Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als ‘Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden’. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. De visie van Bartiméus Bartiméus wil een bijdrage leveren aan een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Niet meer alleen voor ‘kinderen en jongelieden’ zoals 100 jaar geleden, maar voor mensen van alle leeftijden en in alle levensfasen. Kwaliteit van leven bepalen de mensen die slechtziend of blind zijn zelf. Zij voeren de regie over hun leven en maken hun eigen keuzes. Onze professionele medewerkers ondersteunen hen hierbij. Daarbij zijn wij ons continue bewust van de constante en snelle veranderingen in de samenleving. Alleen in gezamenlijkheid zijn we in staat om tot passende antwoorden te komen. Kennis Bartiméus heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Als we de kennis (nog) niet hebben, ontwikkelen wij die in de vorm van nieuwe methodieken of trainingen. Zo kunnen wij bijdragen aan een beter leven voor de mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Wij zien het ook als onze opdracht om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen. Wij stellen daarom onze kennis en ervaring beschikbaar en nemen actief deel aan het maatschappelijk debat. Mensenwerk Ons werk is mensenwerk. De medewerkers die betrokken zijn in de ondersteuning van de mensen die blind of slechtziend maken het verschil. Wij verwachten van onze medewerkers dat ze de verantwoordelijkheid nemen bij te dragen aan een goed leven voor mensen die blind of slechtziend zijn. Bartiméus werkt vanuit de maatschappelijke opdracht en geïnspireerd door christelijke waarden. Dit blijkt uit onze betrokken manier van werken. Persoonlijk en respectvol voor ieder mens. Bartiméus staat open voor iedereen – ongeacht levensovertuiging. Hoe komt Bartiméus aan zijn naam? De naam Bartiméus is ontleend aan een genezingsverhaal van Jezus. Een verhaal dat zelfs drie keer wordt verteld: door Marcus, Mattheus én Lukas. Elke keer met een ander accent. Bij de poort van Jericho zit een blinde man, Bartimeus, – eigenlijk Bar Timeus, wat betekent: zoon van Timeus. Bij het naderen van de Heer roept hij luid, hij laat zich door niemand tegenhouden. Jezus vraagt: “Wat wilt gij, dat ik u doen zal?” Bartimeus antwoordt: “Mijn Heer, dat ik ziende worde!” Waarop Jezus zegt: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden.” En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg. Het lef van Bartimeus om in beweging te komen en te roepen en het antwoord van de Heer hebben de oprichters van Bartiméus geïnspireerd om voor deze naam te kiezen.

Villa l'Abri

Villa l’Abri is een zelfstandige stichting en biedt kleinschalig wonen aan ouderen met dementie en/of somatische klachten. De belangen van de bewoners zijn ons uitgangspunt en de huiselijke setting staat centraal volgens de principes van kleinschalige woonzorg. Alles vindt dan ook plaats in een  woonsituatie die is afgestemd op de belevingswereld van de bewoner en binnen de structuur van het gewone, dagelijks leven. Het individuele zorgleefplan van de bewoner is  leidend. De woonsfeer en de zorgvisie zijn geënt op de christelijke levensovertuiging. De inspiratie en de motivatie voor ons handelen vinden wij in de Bijbel. We hebben aandacht voor elkaar en zijn begaan met de noden en de wensen van onze bewoners. De professionele medewerkers werken samen met de vrijwilligers om het leven van onze bewoners te veraangenamen. Voor iedereen is er een hartelijk welkom en we zijn graag een open huis voor bezoekers en buurtgenoten. Er is een prachtige grote tuin. Het winkelcentrum en de Slotlaan zijn op loopafstand en het Wilhelminapark biedt een heerlijk omgeving om te wandelen.

Leprazending

Over Leprazending Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Wij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat verder dan medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Onze hulp richt zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten. Met een klein efficiënt team van medewerkers en vrijwilligers zetten we ons in om mensen met lepra een hoopvolle toekomst te geven. Leprazending werkt internationaal samen in ‘The Leprosy Mission Internationaal’. Door slimme samenwerking kunnen we de aanpak per regio afstemmen en meer leprapatiënten helpen. Dit doen we al 140 jaar. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties. Heeft u een vraag of wilt  u ons beter leren kennen? Bel of stuur ons een bericht, we staan voor u klaar. Komt u ook in navolging van Jezus samen met ons in actie om kostbare levens te herstellen? Alvast bedankt voor de hoop die u kunt bieden aan mensen met lepra! “En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!” Markus 1:41-42 HSV

HGJB

Wij zijn de HGJB De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil samen met de plaatselijke gemeente jongeren helpen hun geloof te ontdekken en te beleven in de kerk van nu.

Compassion Nederland

Jezus centraal Jezus staat centraal in ons werk, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering komt van binnenuit. Daarom brengen we kinderen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze zijn liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om te groeien. Voor kinderen Wij richten ons niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, christelijke volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen. Via de kerk Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. We helpen kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschappen. De meeste kerken groeien hierdoor explosief. Holistisch Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. Daarom moet het antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch én geestelijk. In het kindsponsorprogramma worden de kinderen op al deze gebieden begeleid.