YWAM Amsterdam

Stichting Jeugd met een opdracht is een internationale christelijke jongerenorganisatie bestaande uit christenen vanuit verschillende kerkelijke richtingen, die als doel heeft om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Wereldwijd zijn circa 18.000 vrijwilligers fulltime bij projecten van Jeugd met een Opdracht betrokken bij ongeveer 1.100 vestigingen wereldwijd.

Christ’s Hope Nederland

Ons werk In Afrika is aids nog altijd een groot probleem. Miljoenen kinderen lijden door de gevolgen. Doordat ze wees worden of zelf ziek zijn. Voor deze kinderen is zorg nodig. Door het werk van Christ’s Hope ontvangen zij hoop op een betere toekomst, zonder aids. Wij antwoorden hierbij aan de roeping die God ons geeft in Jakobus 1:27, om te zorgen voor wezen en weduwen. Zorg voor kinderen – CarePoints De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope centraal. Wij zetten in verschillende landen CarePoints op. Dat zijn steunpunten waar kinderen overdag zorg, onderwijs en de boodschap van hoop krijgen. Lees verder over de zorg voor kinderen. Zorg voor aidspatiënten – Care & Compassion Mensen met aids worden sneller afgewezen of uitgestoten door hun gemeenschap. Het programma Care & Compassion zorgt dat deze mensen in hun thuissituatie de steun en zorg krijgen die ze nodig hebben. Lees verder over de zorg voor aidspatiënten. Methode: Genesis Design Huwelijk. Seksualiteit. Gelijkwaardigheid. Dat zijn moeilijke begrippen. Het preventieprogramma Genesis Design is een hulpmiddel om hierover in gesprek te gaan. En door bewustwording bij jongeren de verdere verspreiding van aids te voorkomen. Lees verder over de methode: Genesis Design. In welke landen? We werken in verschillende landen in Afrika: Oeganda, Kenia, Tanzania, Democratische Republiek Congo, Namibië en Zuid-Afrika. Lees verder over Christ’s Hope international.

Mensen met een Missie

Over ons Mensen met een Missie is een katholieke organisatie voor internationale samenwerking. Wij strijden voor een wereld waarin iedereen gelijk is, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of geslacht. Wij geloven in de verbindende kracht van religie.

Bright Fame

Bright Fame kiest ervoor om daar te zijn, waar vrouwen zijn die in de prostitutie werken. ​ bright fame wil hen helpen om uit de prostitutie te komen en wil met hen meelopen. zodat zij zich kunnen ontwikkelen en komen op de plek die bij hen hoort en die door god voor hen bedoeld is. zodat zij het stempel dat zij nu met zich meedragen achter zich kunnen laten. Het verhaal van Bright Fame begint bij een meisje met de naam Robin, in het Engels ‘bright of fame’. In 2008 kwam Frits Rouvoet vanuit toen nog stichting Blood-n-Fire in contact met Robin. Ze had een lastig leven achter zich en werd doorverwezen naar een opvanghuis. Even leek het beter met haar te gaan. Robin was bezig met een rechtszaak tegen haar loverboy. Alles leek goed te gaan tot de dag dat ze slecht nieuws kreeg: Haar loverboy werd niet vervolgd. Dit bericht was een grote klap voor Robin. Ze raakte gefrustreerd en kon niet goed met haar emoties overweg. Op dat moment kon ze geen contact opnemen met Frits om haar frustraties kwijt te raken. Want in het opvanghuis waar zij was, gold de regel – een gebruikelijke in de wereld van Nederlandse hulpverleningsinstellingen – dat vrouwen geen contact mogen hebben met de buitenwereld. De leiding stuurde Robin naar haar kamer om af te koelen. Robin ging naar haar kamer en heeft daar een einde aan haar leven gemaakt.

MAF

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.

Camps4Kids

Camps4Kids is een droom van Sara en Peter Madern. Peter en Sara hebben zich jaren ingezet voor kinderen ver weg. Sinds het moment dat Peter in 1996 Compassion in Nederland hielp opzetten, heeft Peter veel, heel veel leed bij kinderen gezien. Dit heeft hem zo geraakt dat hij samen met zijn vrouw deze organisatie heeft opgericht om zich in te zetten voor “the least of these”, maar dan in Nederland. Initiatiefnemer Camps4Kids Peter Madern: “Onze grote passie zit bij Kids en Jezus. Ik heb jarenlang bij Compassion gewerkt en daardoor weet ik dat van de 100% mensen die een keuze maken om Jezus aan te nemen als zijn verlosser, 85% dit doet in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. Nog eens 10% maakt die keuze tussen de 15 en de 25 jaar. De laatste 5% komt in de loop van zijn/haar leven tot het geloof in Jezus. Tevens heeft een ander onderzoek aangetoond dat de belangrijkste mensen in de omgeving van een kind om Jezus voor te leven, de vader en moeder zijn. In de top tien die het onderzoek aangeeft, komen kampen op plaats zeven. Na alle familieleden wordt kampen de eerste plek toebedeeld. Deze twee onderzoeken hebben mij echt doen stilstaan, wat doe ik en waar besteed ik mijn tijd aan.” Sara is summa cum laude afgestudeerd en heeft een BA in Pedagogiek (Elementary Education), runt vanuit huis haar eigen kinderopvang (Sara’s Daycare) en Peter heeft theologie, management en marketing gestudeerd (deMvanMadern.nl). De Amerikaanse Sara en de Nederlandse Peter hebben elkaar juist daar ontmoet waar hun passie ligt: op een kinderkamp in de States. Peter en Sara Madern wonen in Apeldoorn en hebben 3 zoons: Michael, Andrew en Benjamin.

Valuri de Har

Wie zijn wij? Valuri de Har (Waves of Mercy), is een stichting in Moldavië die projecten opzet voor de allerarmsten in dorpen. Met hulp van deze stichting knappen jongerengroepen in de zomerperiode de huizen op van mensen die dat zelf niet kunnen doen vanwege ziekte, handicap of ouderdom. De stichting zorgt dat de ouderen weer een goede houtkachel krijgen en dat er in ieder geval één kamer is opgeknapt, zodat ze de winterperiode goed kunnen doorkomen. De stichting deelt ook aan deze ouderen kleding, voedselpakketten en hout uit. Deze zomer wil de stichting samen met de burgemeester in het stadje Costesti (Moldavië) een dagopvang voor ouderen beginnen. Zodra de koude periode voorbij is gaat de stichting een pand dat ze op het oog hebben renoveren. Valuri de Har wil met dit dagcentrum ouderen de mogelijkheid bieden om elkaar gezelschap te houden, een gezonde maaltijd te eten, kleding te wassen en een douche te nemen.

OMF Nederland

De organisatie OMF Nederland is onderdeel van OMF International. Wij zijn een interkerkelijke zendingsorganisatie die in 1865 werd opgericht door James Hudson Taylor (onder de toenmalige naam China Inland Mission). Onze hoogste prioriteit is God te verheerlijken door de miljoenen Oost-Aziaten te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Als een toegewijd team van medewerkers en vrijwilligers begeleiden wij onze zendingswerkers en nieuwe kandidaten. Bovendien zetten wij ons in om Nederlandse christenen te betrekken bij zending. Dit doen wij vanuit ons kantoor in Terschuur.

ETF

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven is een unieke instelling voor universitair onderwijs. Wij zijn gevestigd in de oudste universiteitsstad van de Benelux, in een land waar het protestantisme een kleine minderheid vormt. Tegelijkertijd heeft de ETF als een van de weinige evangelische instellingen voor universitair onderwijs in Europa een grote impact die ver over landsgrenzen heen reikt.

Seinpost Slinge

Wie zijn wij? Seinpost Slinge is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam Zuid. We zijn een open community waar iedereen welkom is. Doordeweeks zijn er activiteiten of kunnen gesprekken aangevraagd worden door mensen die daar behoefte aan hebben. Er zijn zowel maatschappelijke als pastorale activiteiten. In de pastorale activiteiten klinkt het christelijk geloof door. De activiteiten zijn onder andere: tienerclub, kinderclub, inloop voor ouderen, taalles, samenkomsten op zondag, maaltijden en kledingverkoop.

Helpcenter

De weg terug naar herstel en zelfredzaamheid. Stichting Helpcenter is een regionale non-profit hulporganisatie. De organisatie is erop gericht om mensen in nood praktische hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het Helpcenter biedt verschillende vormen van hulp onder 1 dak; – Voedselondersteuning – Kledingcenter – Maatje – Schuldhulp-buddy – Psychosociale hulp – Advies, begeleiding en ondersteuning – Hersteltuin Onze deelnemers zijn mensen en gezinnen die ver onder het minimum inkomen leven en desondanks moeten rondkomen. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals het verliezen van een baan, echtscheiding, faillissement, enz…. Deze mensen hebben hulp nodig en daar wil het Helpcenter zich voor inzetten. Niet alleen door ondersteuning met de eerste levensbehoeften zijnde voedsel en kleding, maar ook door middel van hulp en begeleiding bij schuld, hulp bij het zoeken naar werk, hulp bij het vinden van een dagritme en invulling, enz, enz. Omdat we verschillende vormen van hulp onder één dak aanbieden en de persoon centraal wordt gesteld, ontstaat er een goed beeld van de hulpvrager en kunnen we mensen en gezinnen duurzame hulp bieden. Zo wordt hulp tijdelijk en ondersteunen wij hen terwijl zij gelijktijdig gestimuleerd en begeleid worden op hun weg naar herstel en zelfredzaamheid. Zo voorkomen we dat zij in een isolement raken. Met uw hulp zorgen we ervoor dat deze mensen weer zo snel mogelijk een normaal leven kunnen leiden.

Terwille Verslavingszorg

Terwille Verslavingszorg is een door de overheid erkende GGZ-instelling en is onderdeel van Concern De Hoop. We bieden basis- en gespecialiseerde zorg bij verslaving in heel Noord-Holland, Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Er werken ca. 75 professionals en 80 vrijwilligers bij Terwille. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is onze zorg transparant, met heldere zorgpaden, vasthoudendheid en oprechte aandacht voor onze cliënten. We werken niet vóór, maar sámen met de cliënt. De hulpvraag van de cliënt staat centraal en we leveren integrale zorg op maat. Deze zorg kenmerkt zich door verbondenheid, d(r)aadkracht en goede afstemming, zowel intern als extern. Onze 5 kernwaarden: Duidelijk, Dienend, Doeltreffend, Deskundig en Dimensionaal. Erik de Vos (directeur-bestuurder): “De naam Terwille staat voor wat we doen. We zijn er voor de ander en we geven de hoop niet op. Vanuit gelijkwaardigheid geven we de cliënten graag zelf regie. Ontwikkeling en creativiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Van bureaucratie houden we niet. We zoeken mensen op, op de plek waar ze zijn. Of dat nou in de gevangenis is, op straat of online. Zo houden we de drempel naar onze zorg zo laag mogelijk.”