Home / Organisaties / Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands Bijbelgenootschap

Missie

Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.

Vrijwilliger worden
Vrijwilligers van het NBG maken samen met leden en donateurs het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven! Kom ook in actie en help mee om de Bijbel dichtbij brengen! Met twee uur per maand lever je aan het bijbelwerk al een concrete bijdrage die er toe doet!

Belangstelling?
Neem contact op met Nanja Faber, telefoon: (023) 514 61 65
of meld je hier aan.

Media

Contactpersoon boekhandel Groningen/Friesland/Zeeland/Limburg Jaarlijks in februari/maart en september/oktober Nederlands Bijbelgenootschap Nederland 4 - 8 uur
Promotor Nederlands Bijbelgenootschap 6+ maanden Haarlem