Home / Organisaties / Karunia

Karunia

Karunia is Indonesisch voor ‘gave’ en verwijst naar de genade gave (kasih=liefde; kasih karunia=genade) van Christus aan Zijn gemeente, waardoor de christen zich aan zijn naaste ‘geeft’. Dit wordt concreet in de taak van de docent die zijn ‘gaven’ ‘geeft’ aan zijn leerlingen. Karunia foundation stimuleert de opleiding van docenten die vanuit innerlijke motivatie zich inzetten voor de ontwikkeling van hun gemeenschappen.

We konden geen resultaten vinden.