Frontiers

Met liefde en respect nodigen we alle moslimvolken uit Jezus te volgen! Slechts een klein deel van de moslims heeft de kans om een volgeling van Jezus te ontmoeten die hem of haar het Goede Nieuws brengt. Wij werken samen met kerken en gepassioneerde pioniers en teamspelers om bewegingen van Jezus-volgelingen te zien ontstaan in de moslimwereld. Niet om deze onbereikte volken ‘Westers christendom’ op te leggen, maar door hen te laten ontdekken wat het betekent in hun eigen taal en cultuur Jezus te aanbidden als Verlosser en Heer. Met jouw hulp kan dat lukken! Wat is jouw rol?

Kuria

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis. En doet dit vanuit christelijke naastenliefde.

Siriz

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Familie Langman

Youth for Christ

Youth for Christ Nederland is een organisatie die jongeren opzoekt op school, op straat en in de kerk. Gedreven door Gods liefde zoeken wij jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Onze unieke kracht is dat we dichterbij de leefwereld van jongeren staan, waardoor we in staat zijn om op eigentijdse wijze het evangelie te vertalen.

YWAM Amsterdam

Stichting Jeugd met een opdracht is een internationale christelijke jongerenorganisatie bestaande uit christenen vanuit verschillende kerkelijke richtingen, die als doel heeft om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken. Wereldwijd zijn circa 18.000 vrijwilligers fulltime bij projecten van Jeugd met een Opdracht betrokken bij ongeveer 1.100 vestigingen wereldwijd.

Christ’s Hope Nederland

Ons werk In Afrika is aids nog altijd een groot probleem. Miljoenen kinderen lijden door de gevolgen. Doordat ze wees worden of zelf ziek zijn. Voor deze kinderen is zorg nodig. Door het werk van Christ’s Hope ontvangen zij hoop op een betere toekomst, zonder aids. Wij antwoorden hierbij aan de roeping die God ons geeft in Jakobus 1:27, om te zorgen voor wezen en weduwen. Zorg voor kinderen – CarePoints De zorg voor kinderen die lijden door aids staat bij Christ’s Hope centraal. Wij zetten in verschillende landen CarePoints op. Dat zijn steunpunten waar kinderen overdag zorg, onderwijs en de boodschap van hoop krijgen. Lees verder over de zorg voor kinderen. Zorg voor aidspatiënten – Care & Compassion Mensen met aids worden sneller afgewezen of uitgestoten door hun gemeenschap. Het programma Care & Compassion zorgt dat deze mensen in hun thuissituatie de steun en zorg krijgen die ze nodig hebben. Lees verder over de zorg voor aidspatiënten. Methode: Genesis Design Huwelijk. Seksualiteit. Gelijkwaardigheid. Dat zijn moeilijke begrippen. Het preventieprogramma Genesis Design is een hulpmiddel om hierover in gesprek te gaan. En door bewustwording bij jongeren de verdere verspreiding van aids te voorkomen. Lees verder over de methode: Genesis Design. In welke landen? We werken in verschillende landen in Afrika: Oeganda, Kenia, Tanzania, Democratische Republiek Congo, Namibië en Zuid-Afrika. Lees verder over Christ’s Hope international.

Mensen met een Missie

Over ons Mensen met een Missie is een katholieke organisatie voor internationale samenwerking. Wij strijden voor een wereld waarin iedereen gelijk is, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of geslacht. Wij geloven in de verbindende kracht van religie.

Bright Fame

Bright Fame kiest ervoor om daar te zijn, waar vrouwen zijn die in de prostitutie werken. ​ bright fame wil hen helpen om uit de prostitutie te komen en wil met hen meelopen. zodat zij zich kunnen ontwikkelen en komen op de plek die bij hen hoort en die door god voor hen bedoeld is. zodat zij het stempel dat zij nu met zich meedragen achter zich kunnen laten. Het verhaal van Bright Fame begint bij een meisje met de naam Robin, in het Engels ‘bright of fame’. In 2008 kwam Frits Rouvoet vanuit toen nog stichting Blood-n-Fire in contact met Robin. Ze had een lastig leven achter zich en werd doorverwezen naar een opvanghuis. Even leek het beter met haar te gaan. Robin was bezig met een rechtszaak tegen haar loverboy. Alles leek goed te gaan tot de dag dat ze slecht nieuws kreeg: Haar loverboy werd niet vervolgd. Dit bericht was een grote klap voor Robin. Ze raakte gefrustreerd en kon niet goed met haar emoties overweg. Op dat moment kon ze geen contact opnemen met Frits om haar frustraties kwijt te raken. Want in het opvanghuis waar zij was, gold de regel – een gebruikelijke in de wereld van Nederlandse hulpverleningsinstellingen – dat vrouwen geen contact mogen hebben met de buitenwereld. De leiding stuurde Robin naar haar kamer om af te koelen. Robin ging naar haar kamer en heeft daar een einde aan haar leven gemaakt.

MAF

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.

Camps4Kids

Camps4Kids is een droom van Sara en Peter Madern. Peter en Sara hebben zich jaren ingezet voor kinderen ver weg. Sinds het moment dat Peter in 1996 Compassion in Nederland hielp opzetten, heeft Peter veel, heel veel leed bij kinderen gezien. Dit heeft hem zo geraakt dat hij samen met zijn vrouw deze organisatie heeft opgericht om zich in te zetten voor “the least of these”, maar dan in Nederland. Initiatiefnemer Camps4Kids Peter Madern: “Onze grote passie zit bij Kids en Jezus. Ik heb jarenlang bij Compassion gewerkt en daardoor weet ik dat van de 100% mensen die een keuze maken om Jezus aan te nemen als zijn verlosser, 85% dit doet in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. Nog eens 10% maakt die keuze tussen de 15 en de 25 jaar. De laatste 5% komt in de loop van zijn/haar leven tot het geloof in Jezus. Tevens heeft een ander onderzoek aangetoond dat de belangrijkste mensen in de omgeving van een kind om Jezus voor te leven, de vader en moeder zijn. In de top tien die het onderzoek aangeeft, komen kampen op plaats zeven. Na alle familieleden wordt kampen de eerste plek toebedeeld. Deze twee onderzoeken hebben mij echt doen stilstaan, wat doe ik en waar besteed ik mijn tijd aan.” Sara is summa cum laude afgestudeerd en heeft een BA in Pedagogiek (Elementary Education), runt vanuit huis haar eigen kinderopvang (Sara’s Daycare) en Peter heeft theologie, management en marketing gestudeerd (deMvanMadern.nl). De Amerikaanse Sara en de Nederlandse Peter hebben elkaar juist daar ontmoet waar hun passie ligt: op een kinderkamp in de States. Peter en Sara Madern wonen in Apeldoorn en hebben 3 zoons: Michael, Andrew en Benjamin.

Valuri de Har

Wie zijn wij? Valuri de Har (Waves of Mercy), is een stichting in Moldavië die projecten opzet voor de allerarmsten in dorpen. Met hulp van deze stichting knappen jongerengroepen in de zomerperiode de huizen op van mensen die dat zelf niet kunnen doen vanwege ziekte, handicap of ouderdom. De stichting zorgt dat de ouderen weer een goede houtkachel krijgen en dat er in ieder geval één kamer is opgeknapt, zodat ze de winterperiode goed kunnen doorkomen. De stichting deelt ook aan deze ouderen kleding, voedselpakketten en hout uit. Deze zomer wil de stichting samen met de burgemeester in het stadje Costesti (Moldavië) een dagopvang voor ouderen beginnen. Zodra de koude periode voorbij is gaat de stichting een pand dat ze op het oog hebben renoveren. Valuri de Har wil met dit dagcentrum ouderen de mogelijkheid bieden om elkaar gezelschap te houden, een gezonde maaltijd te eten, kleding te wassen en een douche te nemen.