bijbel

Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen

Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. In zeven van die 20 talen – […]

nldoet

NLdoet laat harten en handen spreken

Twee dagen per jaar staat vrijwilligerswerk vol in de spotlights, dankzij NLdoet. Niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook in de andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt op 9 en 10 maart weer een landelijke vrijwilligersactie gehouden. De grootste vrijwilligersactie van Nederland belooft weer vele harten en handen te laten spreken. Bij de […]

zingeving

Geloof en zingeving in de jeugdhulpverlening

Tijdens veel congressen over psychiatrie en geloof komt de hulpverlening aan kinderen en jongeren en hun problematiek maar beperkt of helemaal niet aan de orde. Dit is zorgelijk, aldus zorginstelling De Hoop, omdat de oorsprong van veel problemen in de jeugd of kindertijd ligt. Deze periode is daarnaast van groot belang voor de ontwikkeling van […]