Religieuze personen zijn vaak vrijwilliger

Ongeveer de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder doet minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk. Dat aandeel is al jaren stabiel. Het aandeel vrijwilligers is het hoogst bij mensen die in deeltijd werken vanwege zorg voor gezin of huishouden. Vooral personen die regelmatig een gebedsdienst bijwonen, zijn als vrijwilliger actief. Dat blijkt […]

Grote vrijwilligersorganisatie zoekt nieuwe directeur

Een grote christelijke vrijwilligersorganisatie is op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige directeur Tiemen Zeldenrust zal per december 2018 vertrekken als directeur bij Stichting Present Nederland. Tiemen is zeven jaar directeur geweest en heeft de vrijwilligersorganisatie uitgebouwd naar een netwerk van 73 lokale stichtingen. Zij koppelen jaarlijks meer dan 38.000 vrijwilligers aan een passend […]

hoogleraar

Dr. Hanneke Schaap-Jonker bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aan de VU

Dr. Hanneke Schaap-Jonker is per 1 oktober 2018 benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie bij de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De bij­zon­de­re leer­stoel Kli­ni­sche Gods­dienst­psy­cho­lo­gie is mo­ge­lijk ge­maakt door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), on­der­deel van Eleos en De Hoop ggz. Re­la­tie tus­sen psy­che en ge­loof De […]