Jaarverslag Woord en Daad: ‘groei door nieuwe aanpak’

woord en daad

Woord en Daad heeft 2017 afgesloten met een lichte groei van 1 procent. De totale inkomsten bedroegen € 34.862.559, zo blijkt uit het deze week gepubliceerde Jaarverslag 2017, ‘Stroomopwaarts’. In het achterliggende jaar presenteerde Woord en Daad onder andere het Job Booster-programma, waarmee de organisatie een grote subsidie (ruim € 5,9 miljoen) van de Noorse overheid (NORAD) wist binnen te halen. Ook de inkomsten uit de Woord en Daad-kringloopwinkels namen een grote vlucht.

Voor het tweede jaar sinds de MFS-subsidie van de Nederlandse overheid wegviel (in 2015), weet Woord en Daad groei te realiseren. ‘We zien daarin dat we met onze nieuwe, projectmatige werkwijze, op het juiste spoor zitten’, aldus de Raad van Bestuur. ‘Dankzij onze nieuwe mogelijkheden om gekwalificeerde teams van Woord en Daad-medewerkers, partnerorganisaties en externen te vormen, kunnen we snel en slagvaardig inhaken op kansen die we zien of die als organisatie op ons pad komen.’

Burkina Faso
Het resulteerde in 2017 bijvoorbeeld ook in een toegekende subsidie van Fonds Duurzaam Water (€ 1,7 miljoen) voor een irrigatieproject in Burkina Faso. Door de ontwikkeling van betere watervoorzieningen zullen de landbouwopbrengsten van boeren fors verhoogd kunnen worden, waardoor ze uit de armoede kunnen groeien.

Projectmatig
Het projectmatig samenwerken is nieuw en uitdagend. ‘Door tegen de stroom in te roeien, willen we dicht bij de bron blijven om vanuit die bron ons werk te blijven doen,’ aldus de Raad van Bestuur. ‘Daarom kozen we als motto voor ons jaarverslag: Stroomopwaarts.’ Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

Meer informatie en impactverhalen zijn te lezen in het online jaarverslag.

Bron: Woord en Daad