Feiten en cijfers

Vrijwilligerswerk feiten en cijfers

Actuele publicaties

De Movisie catalogus biedt toegang tot de collectie boeken, rapporten, artikelen en digitale bronnen van Movisie. Middels deze catalogus kunt u eenvoudig of geavanceerd zoeken naar publicaties of documenten in de collectie. Onder het tabblad aanwinsten vindt u onder Vrijwillige inzet een overzicht van recent verschenen publicaties over vrijwilligerswerk.

Ga naar de database

Population Ageing & the Voluntary Sector: Key Figures & Projected Trends

Rapport waarin wordt nagegaan hoe het vrijwilligerswerk anno 2033 in Groot-Brittannië er uit kan komen te zien, waarbij vooral gekeken is naar trends in het vrijwilligerswerk in de context van een vergrijzende samenleving. Hoewel geschreven voor Groot-Brittannië zijn veel van de beschreven ontwikkelingen ook relevant voor Nederland.

Download het rapport

ViO Cahier

Extra editie van het  wetenschappelijke tijdschrift Vrijwillige Inzet Onderzocht. Met zes artikelen van onderzoekers met hun visie op de ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk.

Download deze ViO

De waarde van het vrijwilligerswerk

In een serie van vier artikelen behandelen Lucas Meijs, Lonneke Roza en Judith Metz de waarde van vrijwilligerswerk.

Lees meer

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Dit onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt de voor- en nadelen en voorwaarden van het toenemend beroep op vrijwilligers in gemeenten. Op 9 september 2014 is het volledige onderzoek verschenen. taken in zorg en welzijn die eerst door beroepskrachten werden verricht, kunnen niet volledig worden overgedragen aan vrijwilligers. Lees hier het volledige onderzoek. Zie ook: Betaald versus onbetaald.

Vrijwilligerswerk anno 2015 wereldwijd

De Verenigde Naties heeft een rapport uitgebracht over het vrijwilligerswerk wereldwijd. Het rapport roept daarom op om verder te gaan dan “de retoriek van de participatie” en stappen te ondernemen om vrijwilligers actief te laten bijdragen aan een betere wereld. Rapport bevat geen specifieke informatie over Nederland, maar bevat veel voorbeelden op zowel globaal, nationaal en lokaal niveau waarbij vrijwilligers het verschil maken.

Lees meer

Impact of the Third Sector as Social Innovation (ITSSOIN)

Impact of the Third Sector as Social Innovation (ITSSOIN) onderzoekt de invloed van vrijwillige inzet en de betrokkenheid van burgers op de samenleving. En dan met name met betrekking tot sociale innovatie. De onderzoekers hanteren daarbij het uitgangspunt dat vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven beter dan de overheid of het bedrijfsleven in staat zijn om sociale innovatie te stimuleren.

Lees meer

In 2016 is ITSSOIN met een rapport en een aanbevelingsbrief voor het vrijwilligerswerk in Nederland gekomen.

Lees meer

Young, online and connected. The impact of everyday Internet use of Dutch adolescents on social cohesion

Proefschrift van mediaonderzoeker Marjon Schols waarin zijn onderzoekt in hoeverre internetgebruik onder jongeren de sociale cohesie beinvloedt.

Lees meer

Onderzoek naar onderlinge hulp

Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden in 12 gemeenten.

Lees meer

Kennisinstituten

De volgende organisaties publiceren regelmatig over vrijwillige inzet:

Cijfers

Het veld van vrijwillige inzet is breed. Dankzij de grote diversiteit in activiteiten en het grote aantal onderzoeken is het niet makkelijk een compleet overzicht van dit veld te verkrijgen. Toch zijn er trends af te lezen uit de hoeveelheid aan informatie. Movisie heeft ze voor u op een rij gezet en actualiseert de gegevens minimaal éénmaal per jaar.

Bekijk de Movisie Feiten en cijfers vrijwillige inzet

Nieuwste tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
Uit Met het oog op de tijd blijkt dat de hoeveelheid tijd die Nederlanders gemiddeld aan vrijwilligerswerk besteden, de afgelopen decennia redelijk constant gebleven is, namelijk een klein uur per week. Degenen die al vrijwilligerswerk doen, zijn dat wel meer gaan doen. Het gemiddelde van bijna vijf uur per week betekent een stijging ten opzichte van het verleden.

Internationaal instrument voor het meten van vrijwillige inzet

De International Labour Organization (ILO) heeft een handleiding opgesteld met de eerste internationaal geacepteerde richtlijnen voor het genereren van betrouwbare officiele cijfers over vrijwillige inzet, met gebruikmaking van een standaarddefinitie en benadering.

Download de handleiding

 

Bron: Movisie