Jongerenwerk Ontmoeting op Goeree-Overflakkee

Drank en drugs maken veel kapot. Verslaving gaat niet vanzelf over. Jongerencoach Gerwin van Ontmoeting op Goeree-Overflakkee zoekt jongeren op en probeert een relatie met hen op te bouwen. Vanuit daar zoeken ze samen naar passende hulp.

Om het werk van Ontmoeting meer bekendheid te geven, is een film ontwikkeld. Bekijk deze hieronder.
Meer informatie over het werk op Goeree-Overflakkee is te vinden op www.ontmoeting.org/goeree of www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl.

Tekst en video: Ontmoeting
Foto: Werkgroep Veldwerk goeree-overflakkee

Dr. Hanneke Schaap-Jonker bijzonder hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie aan de VU

Dr. Hanneke Schaap-Jonker is per 1 oktober 2018 benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie bij de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De bij­zon­de­re leer­stoel Kli­ni­sche Gods­dienst­psy­cho­lo­gie is mo­ge­lijk ge­maakt door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), on­der­deel van Eleos en De Hoop ggz.

Re­la­tie tus­sen psy­che en ge­loof
De leer­op­dracht richt zich op wat re­li­gie en/of le­vens­be­schou­wing psy­cho­lo­gisch ge­zien met men­sen doet, en wat men­sen psy­cho­lo­gisch ge­zien doen met re­li­gie en le­vens­be­schou­wing. Dit wordt on­der­zocht in de con­text van psy­cho­pa­tho­lo­gie. Psy­chi­a­trie en ver­sla­vings­zorg zijn daar­mee zowel ob­ject van on­der­zoek als toe­pas­sings­ge­bied.

Samenwerking
Abwin Lu­teijn, be­stuur­der van Eleos: ”Deze leer­stoel is een unie­ke mo­ge­lijk­heid om het we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar de re­la­tie tus­sen psy­che en ge­loof naar een hoger ni­veau te til­len en onder de aan­dacht te bren­gen bij pro­fes­si­o­nals en een bre­der pu­bliek. De bij­zon­de­re staat van dienst van Han­ne­ke maakt haar de uit­ge­le­zen per­soon om hier ver­der vorm aan te geven en is een ver­dien­de kroon op haar eer­de­re werk. Wij kij­ken reik­hal­zend uit naar de op­breng­sten van deze sa­men­wer­king.”

Bron: De Hoop

Symposium Geloof en zingeving in de verslavingszorg

De Hoop organiseert op 27 september 2018 samen met het Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG) het symposium ‘Geloof en zingeving in de verslavingszorg’. 

Aandacht voor zingeving is essentieel in de verslavingszorg. In de wetenschappelijke literatuur wordt hier regelmatig op gewezen. Waarom zou je het hele proces van afkicken ingaan, als je niet weet of je leven zin heeft of waarvoor je het doet?

Onderzoeksresultaten
Tijdens het symposium worden resultaten gepresenteerd en besproken van nationaal en internationaal onderzoek. Er komen recente wetenschappelijke inzichten aan bod over de rol van zingeving en geloof bij verslaving en daarnaast over het welbevinden van verslaafde cliënten en het behandelresultaat.

Zorgpraktijk
Centrale vraag is hoe we deze wetenschappelijke inzichten kunnen doorvertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom is er nadrukkelijk aandacht voor de implicaties voor zorgvisie en concrete interventies. Er zijn lezingen van drs. Jan Teerds, dr. Brian Ostafin, drs. Marjolein Boomsma, drs. Wilco Sliedrecht en drs. Henk Jan Seesink. Het complete programma vindt u hier.

Het symposium begint om 16.00 uur en de avondmaaltijd is bij de prijs inbegrepen. Studenten krijgen korting. Locatie: De Hoop Dordrecht.

Aanmelden voor het symposium bij het KICG.

Bron: De Hoop/KICG

‘Leger bruist van dynamiek en liefde’

Commissioner Hans van Vliet, heeft op zaterdag 23 juni afscheid genomen van het Leger des Heils in Nederland. De commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije heeft ruim acht jaar leiding gegeven aan de organisatie. Ook zijn vrouw, commissioner Marja van Vliet, neemt afscheid van haar functie als territoriaal presidente vrouwenorganisaties. Beide worden met ingang van 1 augustus 2018 op retraite gesteld.

Van Vliet laat naar eigen zeggen een “daadkrachtige en mooie organisatie” achter. “Professioneel, zelf-reflecterend en voortdurend op zoek naar manieren om iets te betekenen voor de samenleving vanuit de missie. Het Leger bruist van dynamiek. Er is zoveel aan de gang, er is zoveel passie voor de medemens. Zoveel liefde. Mensen zijn bereid om niet één, maar zes stapjes extra te zetten als dat nodig is.”

43 jaar
Het afscheid van beide commissioners is gevierd tijdens een speciale Gospel Celebration in De Schuilplaats te Ede. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst kregen de Territoriaal Commandant en zijn vrouw onder meer videoboodschappen van collega’s uit Papoea Nieuw Guinea en van minister van Onderwijs Arie Slob. Ze werden toegesproken door commissioner Birgitte Brekke die hen namens de Generaal van het Leger des Heils bedankte voor al hun werk in de afgelopen 43 jaar.

Kolonel Hannelise Tvedt wordt per 1 augustus 2018 aangesteld als commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije.

Bron: Leger de Heils

Kom naar de Week van Hoop 2018

In de week van 17 t/m 23 juni organiseert De Hoop voor de tweede keer een ‘Week van Hoop’. Met sprekers zoals Hans Maat, Danny Dane en Hanneke van Dam. 

De hele week wordt er van alles georganiseerd bij De Hoop, de christelijke ggz-instelling voor mensen met een verslaving of psychische problemen. De week begint op zondag met een Lofprijs special waarbij we samen God loven. Op woensdag 20 juni kunnen bezoekers seminars volgen op locaties in Dordrecht, Veenendaal en Vlissingen. Deskundigen uit de zorg gaan in op verschillende thema’s, zoals “Praten met je Puber” en “Verslaving in een gezin”.

Ladiesnight
De donderdag reserveren we voor de dames. Dan wordt er een Ladiesnight gehouden. Tijd om lekker te shoppen, samen wat te eten en te drinken, maar ook om te luisteren naar Hanneke van Dam. Zij werkte jarenlang onder dakloze en verslaafde mensen in Mongolië, een roeping die ze zelf nog wel het minst verwacht had.

Open dag
Op zaterdag 23 juni is het tijd voor de open dag. Vanaf 13:00 uur is iedereen van harte welkom op het terrein van De Hoop in Dordrecht. Van 14:00 tot 15:00 uur is er een kort gezamenlijk programma. We zingen samen tot eer van God. Daarna luisteren we naar een getuigenis van een cliënt en naar spreker Hans Maat. Hij is oprichter van de band Sela en de directeur van het Evangelisch Werkverband.

Smoothies en Poffertjes
Verder is er een gezellige markt met producten die door De Hoop of ten bate van De Hoop worden gemaakt. Ook is er dit jaar een foodcourt. Hier maakt een barista een heerlijk (gratis) kopje koffie voor de bezoekers. Voor de kinderen is er gratis popcorn en limonade. Er zullen daarnaast smoothies en poffertjes worden verkocht.

Het is mogelijk om een rondleiding te volgen, om sommige plekken van Dorp De Hoop gedetailleerder te bekijken en verder kennis te maken met medewerkers en cliënten. Kinderen kunnen terecht bij het springkussen en kunnen zich laten schminken. Er wordt ook een dikkebandenrace gehouden. Afwisseling genoeg dus!m

Buitenzinnig
Op deze dag bent u ook van harte welkom bij Buitenzinnig, op het terrein van De Hoop. U kunt kennismaken met een uniek Dordts project.
Er worden presentaties gegeven over het Voedselbos, rondleidingen in de kas, workshops voor jong en oud en verkoop van producten.

Finish Cycle for Hope
Aan het eind van de dag komen de wielrenners van de sponsorfietstochten van Cycle for Hope binnen. Zij fietsen om het werk van De Hoop mede mogelijk te maken. Natuurlijk geven we hun een warm welkom! Wie meer wil weten over de Week van Hoop of zich voor verschillende onderdelen wil aanmelden, kan terecht op www.weekvanhoop.nl.

Bron: De Hoop

Philadelphia en SBB gaan samenwerken

Philadelphia en SBB gaan de samenwerking intensiveren. Beide partijen ondertekenden in Amersfoort een overeenkomst. Daarin staan onder andere afspraken over de kwaliteit van het leerklimaat en de scholing van praktijkopleiders. Zo kunnen zij samen de beroepspraktijkvorming voor mbo-studenten nog verder verbeteren.

SBB gaat Philadelphia voorzien van advies en samen zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van de stages en leerbanen wordt gegarandeerd. Regelmatig zal er overleg plaatsvinden over hoe de beroepspraktijkvorming zich ontwikkelt en waar kansen liggen. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen de organisaties de beroepspraktijkvorming verder ontwikkelen en de goede waardering die studenten ons geven vasthouden en naar een nog hoger niveau tillen. Met als doel het opleiding van goede vakmensen.

Over Philadelphia
Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. De instelling wil dat cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen en mede dankzij haar werk gelukkig kunnen zijn. Zij biedt begeleiding in heel Nederland op ruim 500 locaties, van lichte ondersteuning tot intensieve zorg.
Jaarlijks biedt Philadelphia ruim 900 stageplekken aan hbo- en mbo-studenten aan. Daarnaast leidt zij zo’n 300 bbl- en hbo-duale studenten op. De instelling vindt het belangrijk dat haar collega’s van de toekomst de beste praktijkervaring krijgen, met als doel dat ze worden opgeleid tot goede vakmensen. Daarom investeert Philadelphia in haar praktijkopleiders met trainingen, workshops en conferenties.

Bron: SBBPhiladelphia

Werkbedrijven De Hoop houden open jubileumdag

Werkvisie De Hoop Locatie Ambachtse Bedrijven bestaat 25 jaar en heeft op vrijdag 16 maart 2018 een Open Dag. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt laten graag hun werk en mogelijkheden zien en vertellen erover.

De bruisende leerwerkbedrijven van Werkvisie De Hoop uit Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zetten haar deuren open. Zo kun je onder andere een kijkje nemen bij de onderdelen Brood en Banket, Fietsenmakerij, Groen, Inpak, Maatwerk, Meubelmakerij, Print en Scan, Drukkerij en IJzersterk. Voor de kinderen is er een kinderknutsel en een springkussen. Ook is kringloopwinkel Nieuwe Hoop geopend en kun je een gratis fietsverlichting-check doen. Uiteraard wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. De Open Dag is van 15.00-20.00 uur aan de Nijverheidsweg 46c in Hendrik-Ido-Ambacht.

Tijdens de Open Dag kunt u zich ook laten informeren over de mogelijkheden van de organisatie voor dagbesteding, participatie, arbeidstraining, re-integratie, vrijwilligerswerk of een stageplaats, zowel als klant en opdrachtgever, als werkzoekende.

Jubileum
Ambachtse Bedrijven heette lange tijd De Doorgang en viel onder de gereformeerde stichting geestelijke gezondheidszorg Eleos. Het stond eerst bekend als Dagactiviteitencentrum, toen als Centrum voor Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie en op het laatst als Arbeidstrainingscentrum. Vanaf 2014 zijn alle locaties in één groot bedrijfsverzamelgebouw (De Verbinding) gekomen als Leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven, onderdeel van Werkvisie De Hoop en daarmee onderdeel van Stichting De Hoop. En nu bestaat het 25 jaar!

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk, binnen en buiten de eigen organisatie. Dit kan gaan om dagbesteding, een participatiebaan en begeleiding naar een betaalde reguliere baan (re-integratie).

Bron: De Hoop

Geloof en zingeving in de jeugdhulpverlening

Tijdens veel congressen over psychiatrie en geloof komt de hulpverlening aan kinderen en jongeren en hun problematiek maar beperkt of helemaal niet aan de orde. Dit is zorgelijk, aldus zorginstelling De Hoop, omdat de oorsprong van veel problemen in de jeugd of kindertijd ligt. Deze periode is daarnaast van groot belang voor de ontwikkeling van geloof en levensbeschouwing.

Daarom organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz in samenwerking met de christelijke vereniging voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, op vrijdag 9 maart 2018 het eerste congres over geloof en zingeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdens dit congres, dat in Dordrecht wordt gehouden, komen allerlei onderwerpen aan de orde die de complexe relaties tussen geloof, zingeving en jeugd(hulpverlening) raken. Met deze studiedag richten we ons specifiek op ggz-professionals (in opleiding) en professionals die werkzaam zijn in kinder- en jeugdzorg, pleegzorg en onderwijs.

Inhoudelijk programma
Het ochtendprogramma van het congres bestaat uit hoofdlezingen gegeven door klinisch psycholoog Linda Klein, gz-psycholoog en systeemtherapeut John Robbemond en senior adviseur aanpak huiselijk- en seksueel geweld Hilde Bakker. Een verdere verdieping van het programma vindt ’s middags plaats tijdens twee workshoprondes, waarbij onder meer aandacht is voor geloof en suïcidaliteit bij jongeren en ethische dilemma’s in de kinder- en jeugdzorg.

Meer informatie en aanmelden
Het complete programma van het congres vindt u hier.

Waar: MCC De Hoop ggz, Provincialeweg 70, Dordrecht
Wanneer: vrijdag 9 maart 2018, 10.00 – 17.00 uur
Kosten: 75 euro
Aanmelden: tot 7 maart op kicg.nl.

 

Bron: De Hoop

Leger des Heils gaat voor goede mondzorg

Het Leger des Heils en Fresh Unieke Mondzorg hebben eind januari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Fresh zal zich met hun expertise gaan inzetten op de locaties van het Leger des Heils.

Kwetsbare ouderen, (ex-)verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die zijn aangewezen op hulp van het Leger des Heils hebben regelmatig gebrek aan goede mondzorg. Hier gaan soms ernstige pijnklachten, maar ook sociale problemen mee gepaard. In de verpleeghuizen van het Leger des Heils in Almere, Maarssen, Rotterdam, Dordrecht en Baarn zal Fresh voortaan (mobiele) mondzorg verlenen en managers en verzorgenden ondersteunen. Zo kunnen zij bewoners beter helpen met de dagelijkse mondverzorging.

Toonbare lach
Ook gaat Fresh aan de slag bij de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils. Hier komen veel (ex-)verslaafden, psychiatrische patiënten en mensen die alles zijn kwijtgeraakt en geen uitweg meer zien. Het pijnvrij houden van mondproblemen is het voornaamste doel, maar Fresh en het Legers des Heils willen deze patiënten ook graag een gebit geven dat representatief oogt. Een toonbare lach draagt bij aan het opbouwen van een nieuw bestaan en het meedraaien in de samenleving. Uiteindelijk kunnen zij hopelijk zelf weer de regie nemen over hun eigen leven èn hun eigen mondzorg.

Bron: Leger des Heils

Werken aan geluk voor dove mensen

Op maandag 27 november houden Philadelphia en Kentalis een landelijke kennisdag in Ede: ‘Werken aan geluk!’. Deze is bedoeld voor begeleiders en behandelaars van kinderen en (jongvolwassenen) met de combinatie licht tot matig verstandelijk beperkt en doof (of ernstig slechthorend).

Cabaretier en presentator Jörgen Raymann en hoogleraar en hersenwetenschapper Erik Scherder zijn de sprekers van de dag. Raymann is al jaren ambassadeur van Hear the World, dat zich in Nederland met name inzet voor toegankelijkheid van theaters voor doven en slechthorenden. Erik Scherder is hoogleraar en afdelingshoofd Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij spreekt over het thema ‘Hersenen en doof… hoe werkt dat nou?’.

De dag is een bron van praktisch toepasbare kennis. Er is een groot aantal interessante workshops, zoals ‘(Visuele) hulpmiddelen’, ‘Psychiatrie’ en ‘Regie bij de cliënt’ (het volledige workshopoverzicht). Verder is er een uitgebreide informatiemarkt waar diverse organisaties zich kunnen presenteren. Ook is er alle ruimte om te netwerken en te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen instanties.

Het programma duurt van 9.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in Hotel & Congrescentrum de Reehorst in Ede. Aanmelden kan via het formulier op de website van Kentalis.

Bron: Philadelphia

 

Nieuwe kansen voor dakloze mannen in Het Passion

In de prachtige omgeving van de Achterhoek ligt Het Passion, een time-outvoorziening voor dak- en thuisloze mannen. In een authentieke boerderij, omgeven door weilanden en bomen, krijgen zij vier tot zes weken de tijd om tot rust te komen. Welke kansen krijgen de mannen hier aangeboden?

Het Passion in Hummelo biedt aan maximaal 15 dak- en thuislozen een tijdelijk onderdak. Het doel hiervan is om even op adem te komen. Luuk Krol is samen met zijn vrouw Astrid sinds 2013 directeur van de stichting, die afhankelijk is van giften en de inzet van vrijwilligers. “Elke week hebben wij vrijwilligers nodig”, legt Luuk uit. “Zij ondersteunen de hulpverleners bij praktische dingen, zoals het bereiden van de maaltijden en het meehelpen bij activiteiten. Daarnaast zijn ze gewoon aanwezig om er voor de gasten te zijn. Deze zogenoemde vakantievrijwilligers combineren een vakantieweek met vrijwilligerswerk en verblijven in een apart gebouw op het terrein. Je kunt je als groep aanmelden, maar ook alleen of als stel. We noemen dat de fifty-fifty werkvakantie. Een deel van de tijd besteed je aan de gasten en een deel heb je vakantie. De mannen die we hier opvangen noemen we gasten. Ze zijn hier tijdelijk te gast, eigenlijk is het een soort gezin.”

Contact

Luuk gelooft dat het contact tussen vrijwilligers en gasten erg belangrijk is. “Het is een goede manier voor de mannen om in contact te komen met andere mensen in de maatschappij. Er ontstaan gesprekken tussen de gasten en de vrijwilligers. Zo leren ze weer vertrouwen te krijgen in mensen, maar ook dat er weer afscheid genomen moet worden. De vakantievrijwilligers zijn hier van maandag tot en met zaterdag. We bieden dus niet alleen de gasten de kans op een nieuwe stap, maar ook de vrijwilligers. Zij krijgen hier de kans om iets te betekenen voor een ander. Onze stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven. Met dit werk laten we Gods liefde zien. De overheid legt de verantwoordelijkheid terug in de samenleving en dit werk is een kans voor christenen, kerken, particulieren en bedrijven om barmhartigheid te doen.”

Vakantievrijwilliger

Wim en Janny zijn deze week al voor de elfde keer als vakantievrijwilliger op Het Passion. “Het geeft mij veel voldoening om hier te mogen werken”, vertelt Wim. “Meer dan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de kerk. Ik vind het vanuit mijn geloof belangrijk om naar buiten te treden en iets voor anderen te betekenen.” Janny vult aan: “Je beseft hier hoeveel je van genade moet leven. Sommige gasten vragen wel eens ‘krijgen jullie dan een extra streepje in de hemel of doen jullie het voor geld?’ Dat is dan een mooie aanleiding voor een geestelijk gesprek. Ze vinden het vaak heel bijzonder dat wij hier een hele week speciaal voor hen zijn.”

Lees verder op Candle.nu
Door Jacqueline Imminkhuizen, in Clink, ledenblad van de CGMV

 

Gratis VOG voor vrijwilligers in Cranendonck

Op steeds meer vrijwilligerswerkplaatsen waar direct contact is met (kwetsbare) mensen wordt tegenwoordig een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Belangrijk voor organisaties om een indicatie te hebben waar iemand vandaan komt en een goede afweging te kunnen maken als iemand bijvoorbeeld een verleden met misbruik heeft. Maar er is ook een drempel, want de aanvraag van de VOG bij de gemeente kost namelijk geld. De gemeente Cranendonck wil niet langer wachten op een pilot van de overheid.

Kosten

Vorig jaar maart is de prijs gestegen van 30 naar 41 euro. De kosten van de aanvraag worden door organisaties als belastend ervaren. Vaak door beperkte budgetten wordt er meer dan eens voor gekozen de verklaring maar achterwege te laten. De gemeente Cranendonck ziet dit graag snel anders.

De overheid is momenteel bezig met een pilot die voor enkele zorgsectoren opgaat, maar bijvoorbeeld niet voor de ouderenzorg. Totdat hier verandering in komt biedt deze gemeente een gratis VOG aan voor alle vrijwilligers die in aanmerking komen voor een VOG, meldt het Eindhovens Dagblad. Cranendonck ziet een VOG als een goed instrument om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te waarborgen. Daarom willen zij de regeling graag promoten bij organisaties en de overheid bewegen deze uit te breiden.

Spetse Hoeve zet bewoners terug in hun eigen kracht

De Spetse Hoeve in Veelerveen houdt zaterdag 24 september van 13.00 tot 17.00 uur een open dag. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen bij het werk van Terwille verslavingszorg, proeven van de Antilliaanse keuken, presentaties volgen, of een rondleiding krijgen.

In de boerderij aan de Spetsebrugweg 4 worden 10 tot 15 mannen voorbereid op terugkeer in de maatschappij, waarvan een aantal  problemen heeft ervaren met verslavingen en justitie. Terwille begeleidt tien personen; het Leger Des Heils huurt een kleine vleugel, waar vijf mannen zelfstandig kunnen wonen met een aantal uren begeleiding per week.

De Spetse Hoeve is sinds november vorig jaar weer in bedrijf. Het beheer en begeleiding is in handen van Stichting Terwille. Daarvoor viel het onder verantwoordelijkheid van Teen Challenge, dat failliet ging. “Stichting Terwille deed destijds al het behandeltraject”, zegt Swanny van der Scheer, coördinator van de Spetse Hoeve.

Zelfstandig
“Het behandelprogramma dat aan de bewoners wordt aangeboden is gericht op terugvinden van de regie op het eigen leven.” Het programma duurt een halfjaar, waarna men ‘doorstroomt’ naar groepsbegeleid wonen. Een van de doelen is dat de mensen weer zelfstandig kunnen wonen, dat ze (vrijwilligers)werk vinden, en een netwerk opbouwen. “Wij gaan ze als het ware weer in hun eigen kracht zetten. Centrale vraag daarbij is: Waar ligt hun talent? Doel is dat de mannen een regulier leven kunnen leiden en niet terugvallen in bijvoorbeeld criminaliteit”, legt Van der Scheer uit.

De mannen komen bij de Spetse Hoeve binnen via het gevangeniswezen en de reclassering. Ze zijn vrij van gebruik van verdovende middelen. “Er wordt van ‘s morgens tot ‘s avonds ondersteuning geboden door de begeleiders”, zegt Van der Scheer, die zelf ook op het terrein woont.

De mannen doen zoveel mogelijk zelf, van boodschappen doen en werken op het terrein tot maaltijden voorbereiden. Ook wordt er op gezette tijden gesport.

ROER
Het project dat wordt uitgevoerd op de Spetse Hoeve heet ROER. Het project geeft, zoals genoemd, richting aan eigen regie. De bewoners nemen zelf initiatief, zorgen samen voor een gezond en sociaal leefklimaat en gaan actief aan het werk.

Deze aanpak is uniek, maar voor Terwille niet onbekend. In Groningen runt deze organisatie sinds begin 2015 samen met LIMOR en Werkpro het Housing First project ‘Mien Aigen Hoes’ voor dak- en thuislozen, en heeft daar veel succes mee. De eerste bewoners zijn vanuit het gezamenlijke buddyhuis al doorgestroomd naar een eigen woning. Ook dit project is volledig gebaseerd op de eigen regie van deelnemers.