Speciaal materiaal NBG voor Bijbelzondag 2018

Op zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen wil het NBG deze dag extra stilstaan bij de Bijbel. Viert u het mee?

Dit jaar is het thema ‘Met andere ogen’. Het NBG wil mensen uitnodigen om op Bijbelzondag eens op een andere manier naar de Bijbel te kijken. In een bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het eerste gezicht ziet.

Speciaal materiaal
Om Bijbelzondag met uw gemeente te vieren, heeft het NBG speciaal materiaal ontwikkeld. Vanaf nu zijn deze materialen te bestellen via het formulier op de website.

En op deze pagina kunt u ook extra materiaal downloaden.

‘Vrijwilligerswerk kerken onder druk door motie D66’

De D66-motie tegen inzage door kerken van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is definitief. Het wetsvoorstel werd precies 1 jaar geleden aangenomen in de Tweede Kamer. Tot vrijdag 3 februari jl. kon er per internetconsult gereageerd worden. Er blijkt weinig tegen te zijn geprotesteerd, terwijl dit wel degelijk grote gevolgen heeft voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk door kerken.

“Als kerken voor hun ledenadministratie geen gebruik meer mogen maken van de registratie van burgers door de overheid wordt het voor kerken moeilijker om aan vrijwilligerswerk te doen,” schreef een reageerder begin vorige maand in het ND. Verschillende kerken hebben via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) inzage in de GBA. Maar volgens een Kamermeerderheid op 1 maart 2016 is het niet de taak van de overheid om kerken met hun administratie en ledenbestanden te helpen.

Laten uitschrijven

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) was het zelf niet eens met de motie. Hij gaf eerder aan dat hij geen reden zag de door velen gewaardeerde regeling stop te zetten. Mensen die niet willen dat hun gegevens worden opgevraagd door kerken, kunnen zich volgens Plasterk het beste laten uitschrijven uit het ledenbestand van de kerk, waarmee het probleem is opgelost.

‘Voorkeursbehandeling’

De gegevens in de GBA zijn volgens de voorstanders van de motie bedoeld voor (semi)-overheidsorganisaties, zoals de politie, belastingdienst, notarissen, het waterschap en de pensioenfondsen. In totaal zijn er enkele honderden van dit soort organisaties die een selectie van gegevens bij gemeenten kunnen opvragen. De SILA is de enige particuliere organisatie met dit recht. D66 noemde het een ‘voorkeursbehandeling’ die moet stoppen en volgens de VVD wordt er ook niet altijd zorgvuldig mee omgegaan.

‘Grootste vrijwilligersorganisatie’

Nu het wetsvoorstel binnenkort een feit is wordt het de SILA een stuk lastiger gemaakt om gegevens bij te houden. Volgens Rooms-katholiek diaken André van Aarle zijn de kerken ‘de grootste vrijwilligersorganisatie van het land’. De vraag is of de overheid zichzelf hiermee niet in de vingers snijdt. Hij noemt een aantal cijfers:

  • Ruim 600.000 mensen zetten zich als vrijwilliger in voor de kerken.
  • Kerken organiseren vaak inloopochtenden waar ruim 100.000 mensen jaarlijks gebruik van maken.
  • Ruim 80.000 mensen ondervinden jaarlijks steun bij de rouwverwerking door kerken.
  • Jaarlijks besteden vrijwilligers ruim 16 miljoen uur aan financiële hulp bij mensen in geldnood.
  • Jaarlijks worden bijna 200.000 kerstpakketten uitgedeeld door kerken.
  • Bijna een half miljoen ouderen krijgen bezoek vanuit de kerken.

En zo zijn er volgens hem nog veel meer aantallen te noemen. Zonder een goede administratie zou dit vrijwilligerswerk nooit zo goed lopen. D66 miskent met de motie van vorig jaar eigenlijk de belangrijke rol die de kerk nog altijd heeft in de maatschappij, is het punt van Van Aarle. Dat de mogelijkheid tot inzage in de GBA de kerken nu wordt afgenomen vindt de diaken dan ook een slechte zaak.

Bron: ND, BinnenlandsBestuur.nl