Megabijbel op Deventer Boekenmarkt

In een metershoge megabijbel kunnen bezoekers van de Deventer Boekenmarkt op 5 augustus de Bijbel ‘beleven’. Deze enorme Bijbel hoort bij de manifestatie ‘Boek der Boeken’ van het NBG en de Protestantse Kerk Deventer. De manifestatie start om 10.00 uur met een viering in de Grote- of Lebuïnuskerk.

De viering schenkt onder meer aandacht aan het jubileumjaar 2018. Precies 1250 jaar geleden bracht zendeling Lebuïnus de Bijbel voor het eerst naar Salland en Deventer. Daarom houdt de Overijsselse provinciedichter en Deventer verhalenverteller Boudewijn Betsema tijdens de viering een ‘Lebuïnusmonoloog’.

De Bijbel ervaren
Na de viering is de Bijbel te ervaren in een vier meter hoge Bijbel Dichtbij. Wie deze Bijbel binnenwandelt, kan via een audiotour van enkele minuten kennismaken met het bijzondere boek de Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap – eigenaar van deze megabijbel – geeft bij zijn stand gratis het boekje De Bijbel in één uur weg.
Naast de megabijbel is er voor jong en oud nog van alles te beleven. Er worden oude en nieuwe bijbels en andere boeken verkocht, een kunstenaar geeft een diavoorstelling, de kerktoren is te beklimmen en voor kinderen is er een creatieve kinderhoek.

Boekenmarktconcert
Om 14.00 uur en 15.30 uur wordt alles een half uurtje stil gelegd voor het Boekenmarktconcert. Jan Pieterszoon Sweelinck, die gedoopt is in de Lebuïnuskerk, staat centraal in een verrassend programma met werken van Sweelinck en zijn tijdgenoten door het Uriëlconsort, luitenist Michiel Niessen, Anneke Smeets. Daarbij bespeelt organiste Kirstin Gramlich het grote Holtgräve-orgel. De muziek wordt omlijst met sprankelende poëzie uit de 16de en 17de eeuw.
De Deventer Boekenmarkt is de grootste van Europa en trok vorig jaar zo’n 130.000 bezoekers.

Het programma van de manifestatie kunt u hier bekijken:
NBG poster Deventer Boekenmarkt 2018

Bron: NBG

Gabon 129e land Leger des Heils

De Centraal-Afrikaanse Republiek Gabon is op 1 juli 2018 officieel toegetreden tot de landen waar het Leger des Heils actief is. In de hoofdstad Libreville werd de feestelijke toetreding van het 129e Leger des Heilsland het hele weekend volop gevierd. De bijeenkomsten stonden onder leiding van de commissioners Benjamin en Grace Mnyampi (respectievelijk internationaal secretaris voor Afrika en regionaal secretaris voor Vrouwenorganisaties).

Gabon staat onder toezicht van het Leger des Heils in Congo (Brazzaville) en wordt geleid door de kapiteins Alexis en Irma Zola. De internationaal secretaris, Benjamin Mnyampi, overhandigde hen de officiële nieuwe Gabonese Leger des Heilsvlag, waarmee het werk van het Leger officieel gestart is.

In een speciaal voor de gelegenheid opgenomen boodschap aan het Gabonese territorie, riep Generaal André Cox op om ‘de gekruisigde Christus te verkondigen, die is gestorven en opgestaan voor hen die verloren zijn in zonde… niet meer en niets minder’.

Bron: Leger des Heils

‘Leger bruist van dynamiek en liefde’

Commissioner Hans van Vliet, heeft op zaterdag 23 juni afscheid genomen van het Leger des Heils in Nederland. De commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije heeft ruim acht jaar leiding gegeven aan de organisatie. Ook zijn vrouw, commissioner Marja van Vliet, neemt afscheid van haar functie als territoriaal presidente vrouwenorganisaties. Beide worden met ingang van 1 augustus 2018 op retraite gesteld.

Van Vliet laat naar eigen zeggen een “daadkrachtige en mooie organisatie” achter. “Professioneel, zelf-reflecterend en voortdurend op zoek naar manieren om iets te betekenen voor de samenleving vanuit de missie. Het Leger bruist van dynamiek. Er is zoveel aan de gang, er is zoveel passie voor de medemens. Zoveel liefde. Mensen zijn bereid om niet één, maar zes stapjes extra te zetten als dat nodig is.”

43 jaar
Het afscheid van beide commissioners is gevierd tijdens een speciale Gospel Celebration in De Schuilplaats te Ede. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst kregen de Territoriaal Commandant en zijn vrouw onder meer videoboodschappen van collega’s uit Papoea Nieuw Guinea en van minister van Onderwijs Arie Slob. Ze werden toegesproken door commissioner Birgitte Brekke die hen namens de Generaal van het Leger des Heils bedankte voor al hun werk in de afgelopen 43 jaar.

Kolonel Hannelise Tvedt wordt per 1 augustus 2018 aangesteld als commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije.

Bron: Leger de Heils

Kom naar de Week van Hoop 2018

In de week van 17 t/m 23 juni organiseert De Hoop voor de tweede keer een ‘Week van Hoop’. Met sprekers zoals Hans Maat, Danny Dane en Hanneke van Dam. 

De hele week wordt er van alles georganiseerd bij De Hoop, de christelijke ggz-instelling voor mensen met een verslaving of psychische problemen. De week begint op zondag met een Lofprijs special waarbij we samen God loven. Op woensdag 20 juni kunnen bezoekers seminars volgen op locaties in Dordrecht, Veenendaal en Vlissingen. Deskundigen uit de zorg gaan in op verschillende thema’s, zoals “Praten met je Puber” en “Verslaving in een gezin”.

Ladiesnight
De donderdag reserveren we voor de dames. Dan wordt er een Ladiesnight gehouden. Tijd om lekker te shoppen, samen wat te eten en te drinken, maar ook om te luisteren naar Hanneke van Dam. Zij werkte jarenlang onder dakloze en verslaafde mensen in Mongolië, een roeping die ze zelf nog wel het minst verwacht had.

Open dag
Op zaterdag 23 juni is het tijd voor de open dag. Vanaf 13:00 uur is iedereen van harte welkom op het terrein van De Hoop in Dordrecht. Van 14:00 tot 15:00 uur is er een kort gezamenlijk programma. We zingen samen tot eer van God. Daarna luisteren we naar een getuigenis van een cliënt en naar spreker Hans Maat. Hij is oprichter van de band Sela en de directeur van het Evangelisch Werkverband.

Smoothies en Poffertjes
Verder is er een gezellige markt met producten die door De Hoop of ten bate van De Hoop worden gemaakt. Ook is er dit jaar een foodcourt. Hier maakt een barista een heerlijk (gratis) kopje koffie voor de bezoekers. Voor de kinderen is er gratis popcorn en limonade. Er zullen daarnaast smoothies en poffertjes worden verkocht.

Het is mogelijk om een rondleiding te volgen, om sommige plekken van Dorp De Hoop gedetailleerder te bekijken en verder kennis te maken met medewerkers en cliënten. Kinderen kunnen terecht bij het springkussen en kunnen zich laten schminken. Er wordt ook een dikkebandenrace gehouden. Afwisseling genoeg dus!m

Buitenzinnig
Op deze dag bent u ook van harte welkom bij Buitenzinnig, op het terrein van De Hoop. U kunt kennismaken met een uniek Dordts project.
Er worden presentaties gegeven over het Voedselbos, rondleidingen in de kas, workshops voor jong en oud en verkoop van producten.

Finish Cycle for Hope
Aan het eind van de dag komen de wielrenners van de sponsorfietstochten van Cycle for Hope binnen. Zij fietsen om het werk van De Hoop mede mogelijk te maken. Natuurlijk geven we hun een warm welkom! Wie meer wil weten over de Week van Hoop of zich voor verschillende onderdelen wil aanmelden, kan terecht op www.weekvanhoop.nl.

Bron: De Hoop

​Karin van den Broeke nieuwe voorzitter NBG

Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vandaag benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op.

Hoop
Volgens Van den Broeke is het belangrijk dat het Bijbelgenootschap de betekenis van ‘hoop’ laat zien. ‘Dat hebben we hard nodig. De Bijbel geeft ons een visioen van gerechtigheid en vrede en roept ons op tot een barmhartige samenleving. Daaruit kunnen we hoop putten om te blijven bewegen in de richting van het goede. Tegelijkertijd laat de Bijbel ook zien dat ons dat niet altijd lukt. Mensen schieten te kort. Met de levenslessen uit de Bijbel kunnen we allemaal ons voordeel doen.’

Nieuwe bijbellezers
Van den Broeke verwacht dat de Bijbel ook nu nieuwe lezers kan bereiken: ‘We moeten in gesprek gaan met lezers én potentiële lezers van de Bijbel. Die zijn er, want kerken krimpen niet alleen maar. Er worden ook veel nieuwe mensen bereikt, onder meer via “pioniersplekken” van de PKN, kerkplantingen van andere kerkgenootschappen en migrantenkerken. Daar kunnen we op inspelen met uitgaven die nieuwe lezers helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek.’

Ds. Karin van den Broeke (1963) studeerde rechten en theologie en was predikant in Kruiningen, in Leiden (studentenpastor) en tegenwoordig in de protestantse gemeente ‘De Ontmoeting’ in Noord-Beveland. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke functies, onder meer in het stichtingsbestuur van dagblad Trouw en in het Executive Committee van de Wereldraad van Kerken.

Een interview met haar is te lezen op bijbelgenootschap.nl

​Bron: NBG

Kolonel Tvedt nieuwe leider Leger des Heils

Kolonel Hannelise Tvedt wordt per 1 augustus 2018 aangesteld als territoriaal commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Zij volgt hiermee commissioner Hans van Vliet op.

Kolonel Hannelise Tved – vanaf dan commissioner – is afkomstig uit Denemarken. Zij is een goede bekende in Nederland: eerder heeft zij hier de functie van chef-secretaris bekleed. Momenteel is zij werkzaam als territoriaal commandant van het Leger des Heils in Denemarken en Groenland. Zij was eerder officier van het Noorwegen, IJsland en Faeröer territorie.
Eind juli worden commissioners Hans en Marja van Vliet op retraite gesteld. Zij bekleden deze functie vanaf 2010. Zij nemen op 23 juni afscheid van hun diverse externe contacten.

Bron: Leger des Heils

Jaarverslag Woord en Daad: ‘groei door nieuwe aanpak’

Woord en Daad heeft 2017 afgesloten met een lichte groei van 1 procent. De totale inkomsten bedroegen € 34.862.559, zo blijkt uit het deze week gepubliceerde Jaarverslag 2017, ‘Stroomopwaarts’. In het achterliggende jaar presenteerde Woord en Daad onder andere het Job Booster-programma, waarmee de organisatie een grote subsidie (ruim € 5,9 miljoen) van de Noorse overheid (NORAD) wist binnen te halen. Ook de inkomsten uit de Woord en Daad-kringloopwinkels namen een grote vlucht.

Voor het tweede jaar sinds de MFS-subsidie van de Nederlandse overheid wegviel (in 2015), weet Woord en Daad groei te realiseren. ‘We zien daarin dat we met onze nieuwe, projectmatige werkwijze, op het juiste spoor zitten’, aldus de Raad van Bestuur. ‘Dankzij onze nieuwe mogelijkheden om gekwalificeerde teams van Woord en Daad-medewerkers, partnerorganisaties en externen te vormen, kunnen we snel en slagvaardig inhaken op kansen die we zien of die als organisatie op ons pad komen.’

Burkina Faso
Het resulteerde in 2017 bijvoorbeeld ook in een toegekende subsidie van Fonds Duurzaam Water (€ 1,7 miljoen) voor een irrigatieproject in Burkina Faso. Door de ontwikkeling van betere watervoorzieningen zullen de landbouwopbrengsten van boeren fors verhoogd kunnen worden, waardoor ze uit de armoede kunnen groeien.

Projectmatig
Het projectmatig samenwerken is nieuw en uitdagend. ‘Door tegen de stroom in te roeien, willen we dicht bij de bron blijven om vanuit die bron ons werk te blijven doen,’ aldus de Raad van Bestuur. ‘Daarom kozen we als motto voor ons jaarverslag: Stroomopwaarts.’ Verbinding is hierbij het sleutelwoord.

Meer informatie en impactverhalen zijn te lezen in het online jaarverslag.

Bron: Woord en Daad

Philadelphia en SBB gaan samenwerken

Philadelphia en SBB gaan de samenwerking intensiveren. Beide partijen ondertekenden in Amersfoort een overeenkomst. Daarin staan onder andere afspraken over de kwaliteit van het leerklimaat en de scholing van praktijkopleiders. Zo kunnen zij samen de beroepspraktijkvorming voor mbo-studenten nog verder verbeteren.

SBB gaat Philadelphia voorzien van advies en samen zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van de stages en leerbanen wordt gegarandeerd. Regelmatig zal er overleg plaatsvinden over hoe de beroepspraktijkvorming zich ontwikkelt en waar kansen liggen. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen de organisaties de beroepspraktijkvorming verder ontwikkelen en de goede waardering die studenten ons geven vasthouden en naar een nog hoger niveau tillen. Met als doel het opleiding van goede vakmensen.

Over Philadelphia
Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. De instelling wil dat cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen en mede dankzij haar werk gelukkig kunnen zijn. Zij biedt begeleiding in heel Nederland op ruim 500 locaties, van lichte ondersteuning tot intensieve zorg.
Jaarlijks biedt Philadelphia ruim 900 stageplekken aan hbo- en mbo-studenten aan. Daarnaast leidt zij zo’n 300 bbl- en hbo-duale studenten op. De instelling vindt het belangrijk dat haar collega’s van de toekomst de beste praktijkervaring krijgen, met als doel dat ze worden opgeleid tot goede vakmensen. Daarom investeert Philadelphia in haar praktijkopleiders met trainingen, workshops en conferenties.

Bron: SBBPhiladelphia

Werkbedrijven De Hoop houden open jubileumdag

Werkvisie De Hoop Locatie Ambachtse Bedrijven bestaat 25 jaar en heeft op vrijdag 16 maart 2018 een Open Dag. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt laten graag hun werk en mogelijkheden zien en vertellen erover.

De bruisende leerwerkbedrijven van Werkvisie De Hoop uit Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zetten haar deuren open. Zo kun je onder andere een kijkje nemen bij de onderdelen Brood en Banket, Fietsenmakerij, Groen, Inpak, Maatwerk, Meubelmakerij, Print en Scan, Drukkerij en IJzersterk. Voor de kinderen is er een kinderknutsel en een springkussen. Ook is kringloopwinkel Nieuwe Hoop geopend en kun je een gratis fietsverlichting-check doen. Uiteraard wordt er ook voor de inwendige mens gezorgd. De Open Dag is van 15.00-20.00 uur aan de Nijverheidsweg 46c in Hendrik-Ido-Ambacht.

Tijdens de Open Dag kunt u zich ook laten informeren over de mogelijkheden van de organisatie voor dagbesteding, participatie, arbeidstraining, re-integratie, vrijwilligerswerk of een stageplaats, zowel als klant en opdrachtgever, als werkzoekende.

Jubileum
Ambachtse Bedrijven heette lange tijd De Doorgang en viel onder de gereformeerde stichting geestelijke gezondheidszorg Eleos. Het stond eerst bekend als Dagactiviteitencentrum, toen als Centrum voor Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie en op het laatst als Arbeidstrainingscentrum. Vanaf 2014 zijn alle locaties in één groot bedrijfsverzamelgebouw (De Verbinding) gekomen als Leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven, onderdeel van Werkvisie De Hoop en daarmee onderdeel van Stichting De Hoop. En nu bestaat het 25 jaar!

Werkvisie De Hoop
Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend werk, binnen en buiten de eigen organisatie. Dit kan gaan om dagbesteding, een participatiebaan en begeleiding naar een betaalde reguliere baan (re-integratie).

Bron: De Hoop

Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen

Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag.

In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam – is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam in 2017 het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen.

674 talen
De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal.

Vertaalsteun NBG
Het NBG droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in Angola, Ivoorkust, Gabon en Marokko. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het is prachtig om de progressie te zien. Tegelijk geldt dat veel van de 3.773 talen zonder eigen Bijbel gesproken worden in moeilijk toegankelijke landen. Toch proberen we als UBS stappen te zetten om ook de mensen in die landen te bereiken.

Millennials
‘Daarnaast valt op dat in een groeiend aantal landen bestaande vertalingen verouderd raken en aan vervanging toe zijn, bijvoorbeeld in Angola. Daar werd met onze steun een vervangende vertaling gemaakt en feestelijk in gebruik genomen. Verder experimenteren bijbelgenootschappen met vertalingen voor speciale doelgroepen. Zo lanceerde Finland met succes ‘DigiMarkus’, voor digitaal gebruik door millennials. De digitale techniek daarvoor leverde het NBG.’

Tekst/afbeelding: NBG

Geloof en zingeving in de jeugdhulpverlening

Tijdens veel congressen over psychiatrie en geloof komt de hulpverlening aan kinderen en jongeren en hun problematiek maar beperkt of helemaal niet aan de orde. Dit is zorgelijk, aldus zorginstelling De Hoop, omdat de oorsprong van veel problemen in de jeugd of kindertijd ligt. Deze periode is daarnaast van groot belang voor de ontwikkeling van geloof en levensbeschouwing.

Daarom organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz in samenwerking met de christelijke vereniging voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, op vrijdag 9 maart 2018 het eerste congres over geloof en zingeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdens dit congres, dat in Dordrecht wordt gehouden, komen allerlei onderwerpen aan de orde die de complexe relaties tussen geloof, zingeving en jeugd(hulpverlening) raken. Met deze studiedag richten we ons specifiek op ggz-professionals (in opleiding) en professionals die werkzaam zijn in kinder- en jeugdzorg, pleegzorg en onderwijs.

Inhoudelijk programma
Het ochtendprogramma van het congres bestaat uit hoofdlezingen gegeven door klinisch psycholoog Linda Klein, gz-psycholoog en systeemtherapeut John Robbemond en senior adviseur aanpak huiselijk- en seksueel geweld Hilde Bakker. Een verdere verdieping van het programma vindt ’s middags plaats tijdens twee workshoprondes, waarbij onder meer aandacht is voor geloof en suïcidaliteit bij jongeren en ethische dilemma’s in de kinder- en jeugdzorg.

Meer informatie en aanmelden
Het complete programma van het congres vindt u hier.

Waar: MCC De Hoop ggz, Provincialeweg 70, Dordrecht
Wanneer: vrijdag 9 maart 2018, 10.00 – 17.00 uur
Kosten: 75 euro
Aanmelden: tot 7 maart op kicg.nl.

 

Bron: De Hoop

Woord en Daad en Ontmoeting gaan voor 2e Tweedekanswinkel

Er komt een nieuwe Tweedekanswinkel. Na de opening van de kringloopwinkel in Harderwijk, hebben Arco Sturm van Woord en Daad Winkels en Fred Veldhuizen van stichting Ontmoeting op 13 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel een winkel in Haarlem.

De Tweedekanswinkel verkoopt vanaf de opening allerhande tweedehands producten, net zoals een reguliere kringloopwinkel. Maar daarnaast biedt het ook diverse werkervaringsplekken voor cliënten van Maatschappelijk Centrum Het Open Huis in Haarlem, onderdeel van stichting Ontmoeting.

Cliënten kunnen dan samen met vrijwilligers van Woord en Daad op eigen tempo aan de slag. Zo krijgen in deze winkel zowel mensen als producten een nieuwe toekomst.

Bron: Ontmoeting/Woord en Daad

Leger des Heils gaat voor goede mondzorg

Het Leger des Heils en Fresh Unieke Mondzorg hebben eind januari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Fresh zal zich met hun expertise gaan inzetten op de locaties van het Leger des Heils.

Kwetsbare ouderen, (ex-)verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en anderen die zijn aangewezen op hulp van het Leger des Heils hebben regelmatig gebrek aan goede mondzorg. Hier gaan soms ernstige pijnklachten, maar ook sociale problemen mee gepaard. In de verpleeghuizen van het Leger des Heils in Almere, Maarssen, Rotterdam, Dordrecht en Baarn zal Fresh voortaan (mobiele) mondzorg verlenen en managers en verzorgenden ondersteunen. Zo kunnen zij bewoners beter helpen met de dagelijkse mondverzorging.

Toonbare lach
Ook gaat Fresh aan de slag bij de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils. Hier komen veel (ex-)verslaafden, psychiatrische patiënten en mensen die alles zijn kwijtgeraakt en geen uitweg meer zien. Het pijnvrij houden van mondproblemen is het voornaamste doel, maar Fresh en het Legers des Heils willen deze patiënten ook graag een gebit geven dat representatief oogt. Een toonbare lach draagt bij aan het opbouwen van een nieuw bestaan en het meedraaien in de samenleving. Uiteindelijk kunnen zij hopelijk zelf weer de regie nemen over hun eigen leven èn hun eigen mondzorg.

Bron: Leger des Heils

Nieuw participatie-initiatief van De Hoop

Een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is de missie van Werkvisie De Hoop. Dit nieuwe initiatief zoekt vrijwilligers die meehelpen bruggen te bouwen naar een hoopvolle toekomst.

Werkvisie De Hoop is onderdeel van stichting De Hoop. Deelnemers worden gestimuleerd om door dagbesteding, participatie of re-integratie naar vermogen actief te participeren aan de maatschappij. Mensen kunnen door allerlei situaties problemen ervaren op het gebied van werk, zoals ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Werkvisie De Hoop kan voor deze bijzondere doelgroep bruggen bouwen naar een hoopvolle toekomst.

Door de grote verscheidenheid aan leerwerkbedrijven, 14 stuks, kan breed ingezet worden op de mogelijkheden van deelnemers. Zoals binnen De Hoop Groen, De Hoop Bakkerij als binnen de creativiteitsafdeling De Hoop Maatwerk en de andere leerwerkbedrijven.

​Bron: De Hoop

Stichting ‘De Heem’ overgenomen door Leger des Heils

Stichting ‘De Heem’ wordt per 1 januari overgenomen door het Leger des Heils Midden Nederland. Alle medewerkers en de 35 cliënten zijn per die datum overgenomen door het Leger des Heils.

De meeste bewoners op ‘De Heem’ hebben een lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problematiek. John Vork, bestuurder ‘De Heem’: “De organisatie is te klein om financieel en strategisch overeind te blijven, het Leger des Heils kan deze mogelijkheden bieden en past bij de missie en visie van De Heem.”

De cliënten krijgen 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning en beveiliging geboden. Overdag is er opvang en worden er diverse activiteiten aangeboden. Jan Jans, directeur van het Leger des Heils Midden Nederland, is blij dat een plek als ‘De Heem’ niet verloren gaat: “De bijzondere wijze van opvang past bij het Leger des Heils en de doelgroep ligt ons na aan het hart.”

Bron: Leger des Heils

Tussenjaar populair onder studenten: ‘Je leert jezelf kennen’

Steeds meer jonge mensen kiezen voor een jaar werken of reizen om zeker te zijn dat ze na de middelbare school de juiste studie kiezen. Universiteiten en hogescholen zijn er blij mee. Jongeren maken hun studie vaker af als ze een tussenjaar hebben gehad.

Stel, je bent 18 jaar en je kunt maar niet kiezen tussen de vele duizenden studies die de hogescholen en universiteiten alleen al in Nederland bieden. Waag je de gok en schrijf je je in voor een studie waaraan je twijfelt, met alle kosten van dien? Of neem je de tijd om er eens goed over na te denken?

Janine Wegman van reisbureau Activity International aan de Brammelerstraat heeft al zo’n twintig jaar ervaring met jonge mensen die er een jaartje tussenuit gaan. “Het levert veel meer op dan een studiekeuze alleen”, ziet ze.

Lees het hele artikel op Tubantia.nl

Bij Prodeo dachten wij: wat een interessante doelgroep kan dit ook zijn voor christelijke organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers!

Nieuwe Woord en Daad kringloopwinkel in Harderwijk

Er is een nieuwe kringloopwinkel van Woord en Daad in Harderwijk. Deze zal worden gerund door vrijwilligers in een mooie samenwerking met cliënten die worden begeleid door Stichting Ontmoeting. 

De organisatie spreekt van ‘Een samenwerking waarbij we op een bijzondere manier werken aan kansen voor iedereen, dichtbij en ver weg!’. Woord en Daad had al kringloopwinkels in Andel, Barneveld, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Middelharnis, Noordeloos, Nunspeet, Ochten, Oost-Kapelle, Oud-Alblas, Oud-Beijerland, Ridderkerk, Rijssen, Vaassen, Veenendaal, Waddinxveen, Werkendam, Yerseke en Zwanenburg.

In de kringloopwinkel worden (gebruikte) artikelen aangeboden van goede kwaliteit en voor een schappelijke prijs. De opbrengsten gaan volledig naar een project van Woord en Daad. De winkel aan het Stationsplein in Harderwijk hoopt de deuren officieel te openen op 18 januari 2018.

Bron: Woord en Daad

 

Derde vrijwilliger De Tweede Mijl onderscheiden dit jaar

Op dinsdag 10 oktober mocht Dreesje Mosterd-van Ark een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen voor haar inzet voor Stichting De Tweede Mijl. Burgemeester Henk Lambooij van Putten mocht het lintje uitreiken.

Mevrouw Mosterd (74) mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Zij zette zich al twintig jaar als vrijwilliger in voor onder andere dak- en thuislozen bij het christelijke inloophuis van de organisatie in Amsterdam. Elke week was zij daar wel eens aanwezig voor hulp, verzorging of gewoon een luisterend oor. Nu zij op leeftijd is neemt ze afscheid.

De Puttenaer schrijft dat mevrouw Mosterd verslaafden en prostituees opzocht om het evangelie te brengen en naar hun verhalen te luisteren. Met dit werk hoopt ze namens De Tweede Mijl hun levens een nieuwe richting te geven. Ook kookte mevrouw Mosterd regelmatig voor zo’n 150 bezoekers èn vrijwilligers. Haar betrokkenheid bij mensen blijkt ook wel uit het feit dat zij zelf vaak nog langs afkickcentra gaat om enkele (oud-)bezoekers op te zoeken.

Mevrouw Mosterd is de derde “Tweede Mijler” die in 2017 deze onderscheiding mocht ontvangen. In april was het Jan Mekenkamp uit Nunspeet en in juni Jacob Stremmelaar uit Elburg.

Bron: De Puttenaer

823 stormvaste huizen dankzij ‘Fiets voor een Huis’

Voor het vijfde jaar op rij kleurde de Col du Galibier blauw. 580 deelnemers beklommen in blauwe Fiets voor een Huis-shirts fietsend, (hard)lopend of steppend de 2.646 hoge Col du Galibier. Ze trotseerden kou en regen en moesten vanwege de ophanden zijnde sneeuw in hoog tempo naar boven. Ondanks het slechte weer haalden de deelnemers – soms onder tranen – de top van de berg. Met deze sportieve prestatie maakten ze de bouw van 823 stormvaste huizen in Bangladesh mogelijk.

Deze jubileumeditie bracht in totaal meer dan 823.000 euro op, een recordbedrag. Alle sportievelingen moesten minstens 1000 euro sponsorgeld meebrengen. Voor iedere 1000 euro sponsorgeld wordt via een microhypotheek één stevige en stormvaste woning voor een gezin in Bangladesh gerealiseerd. In de afgelopen weken zagen we hoezeer deze huizen nodig zijn in tijden van extreme wateroverlast.

‘Een barre tocht’
Met het Christelijk Noodhulpcluster verleende Woord en Daad noodhulp aan de getroffen gezinnen in Bangladesh, India en Nepal. Bijvoorbeeld aan het gezin van Purna en Maya en hun drie kleine kinderen. Ze werden midden in de nacht wakker van het water en vluchtten snel hun huis uit. De muren waren opgetrokken uit klei, en zakten langzaam in elkaar. Purna en Maya hebben geen huis meer. ‘Juist voor die mensen lopen wij nu de berg op’, aldus Jan van der Hel, een van de deelnemers. ‘Het was een barre tocht, het vroor zelfs op de top. Maar dat afzien duurt voor ons maar een halve dag. Voor de mensen in Bangladesh is het echt zwaar. Wij gunnen hen een huis!’

Zelfvoorzienend
In totaal hebben de vijf edities van Fiets voor een Huis 2,3 miljoen euro opgebracht. De 2331 huizen die daarmee gebouwd kunnen worden, moeten een betonnen fundering hebben die 50 centimeter boven de vloedlijn ligt. Het project van Wereldfoundation en Woord en Daad is nu zelfvoorzienend geworden, omdat de huizen via de microhypotheek steeds op termijn worden terugbetaald.

Vervolg
Met deze vijfde editie is er een einde gekomen aan het jaarlijkse evenement in Valloire. Zowel Wereldfoundation als Woord en Daad kijken naar een sportief vervolg van dit succesvolle evenement. Gerald Holtvlüwer, initiatiefnemer van Fiets voor een Huis: ‘Persoonlijk vind ik het prachtig om te ervaren hoe gedreven alle deelnemers zijn om iets te doen voor hun medemens, jaar in jaar uit. Ik wil hen en alle vrijwilligers, sponsoren en betrokkenen bedanken voor hun jarenlange steun, mede namens de 2331 gezinnen in Bangladesh.’

Bron: Woord en Daad

‘Ontmoetingdag’ op 23 september met Escape Room

Op zaterdag 23 september houdt Stichting Ontmoeting  de ‘Ontmoetingdag’ in Epe. Verdiepende en inspirerende workshops, activiteiten (onder meer met hout), een veiling, fotografie en muziek. Ook de catering èn de kinderen worden niet vergeten.

“Als cliënten bij Ontmoeting aankloppen hebben ze vaak meerdere problemen. Als ze hun verhaal bij de hulpverlener neerleggen, zuchten ze soms hardop: ‘Hoe kom ik hier uit?’. Tijdens de Ontmoetingdag willen we u laten beleven welke stappen er gezet kunnen worden om cliënten meer -of weer- grip op hun leven te laten krijgen.”

Workshops & activiteiten
De hele dag door zijn er verdiepende en inspirerende workshops. Tijdens deze leuke en interessante workshops komen veel cliënten aan het woord om hun levensverhaal met de bezoekers te delen. (Info over de workshops) Daarnaast vinden er allerlei activiteiten plaats; een veiling, tekstplanken of houten speelgoed maken, verkoop van producten die gemaakt zijn door cliënten, op de foto, muziek en een heuse Escape Room. Voor catering wordt gezorgd.

Voor de kinderen
Voor de allerkleinsten is er de hele dag een crèche. Voor jonge kinderen zijn er leuke activiteiten: knutselen, een springkussen, ezeltje rijden en zelf je eigen broodje bakken. Op de website is een kleurplaat te downloaden. Bij inlevering hiervan ligt er een leuk presentje klaar. Het belooft een inspirerende en ontspannende dag voor het hele gezin te worden.

Aanmelden
De toegang is gratis. Voor de workshops en de Escape Room (slechts €5 p.p.) kunt u zich opgeven via formulieren op de website. Ook vindt u hier meer informatie over de workshops.

Bron: Ontmoeting

Christelijk Noodhulpcluster in actie voor Azië

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al 700 doden gevallen. Naar schatting 24 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart met hulpverlening en hebben hun rekeningnummers opengesteld voor giften.

Moessonregens zijn normaal in de maand augustus in deze regio. Maar dit jaar richten ze extreem veel schade aan en treffen ze een veel groter gebied dan andere jaren. Het Rode Kruis heeft becijferd dat naar schatting twee miljoen mensen op de vlucht zijn voor het water. Complete dorpen staan onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Ook in andere landen in de regio, zoals Myanmar, nemen de problemen toe en vinden grote landverschuivingen plaats.

Behalve dat mensen hun huizen en bedrijven zijn kwijtgeraakt, zijn ook grote landbouwgebieden aangetast. Gevreesd wordt voor ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten.

Eerst de acute nood
De focus voor de hulp door het Christelijk Noodhulpcluster ligt allereerst op het lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. In India en Nepal worden getroffen gezinnen geholpen met voedsel, dekens en slaapmatten. In India zijn er vooral slachtoffers in de noordelijke staten Bihar, Assam en Uttar Pradesh Ook in Bangladesh delen we hulpgoederen zoals tenten, dekens en kleding. Daar geven we ook medische ondersteuning aan mensen die lijden onder ziektes die het gevolg zijn van de overstromingen. In Myanmar is gestart met de distributie van voedsel onder de getroffen gezinnen.

Gevreesd wordt dat de komende tijd de problemen alleen nog maar zullen toenemen. Er is meer regen voorspeld en door de overstromingen zijn nu al verschillende ondergelopen gebieden moeilijk bereikbaar.

Steun de noodhulp!
Uw gift voor de noodhulp is hard nodig. Helpt u mee? Via het formulier kunt u gemakkelijk een donatie geven met iDeal. Of maak zelf een gift over naar NL64 RABO 0385 4870 88 onder vermelding van ‘Noodhulp overstromingen Azië’.

Bron en foto: Woord en Daad

Dick van Suilichem nieuwe directeur bij GAiN

Per 1 mei is Dick van Suilichem (48) aangesteld als nieuwe directeur van stichting Global Aid Network (GAiN). Hij volgt daarmee Ruud Speksnijder op die tot het najaar van 2016 deze functie vervulde. Van Suilichem was al sinds 2013 betrokken bij GAiN als leider van de afdeling Hulpreizen.

Echte passie
Dick van Suilichem is dankbaar voor de benoeming: “Ik heb 20 jaar een eigen autobedrijf gehad en dit 5 jaar geleden verkocht. Dit gaf mij de vrijheid om de èchte passie in mijn leven te vinden en de gaven en talenten die ik heb mogen ontwikkelen daarvoor in te zetten.

Bij GAiN willen we de liefde van God laten zien. Wij zetten ons in voor wereldwijde hulpverlening door middel van (nood)hulp en wederopbouw. Ik zie ernaar uit om samen met het team van GAiN aan de slag te gaan en verschil te maken voor hen die in nood of zonder hoop leven.”

Brede ervaring
Mark de Boer, voorzitter van het bestuur: “Met Dick krijgt GAiN een bevlogen leider met een groot hart voor mensen in nood. Zijn brede ervaring, zowel binnen als buiten GAiN, geeft ons groot vertrouwen dat hij GAiN in de komende jaren verder kan ontwikkelen.” Van Suilichem zal de komende tijd onder andere invulling geven aan nauwere samenwerking met partnerorganisatie stichting Agapè.

Over GAiN
GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien, in woord en daad, aan mensen wereldwijd, die lijden en in nood zijn, door (nood)hulp en ontwikkelingsprojecten. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is. GAiN richt zich daarbij op (nood)hulp en wederopbouw en wil daarnaast bewustwording creëren om het geloof handen en voeten te geven.

Bron: GAiN

Steun Woord en Daad met uw online aankoop

Heeft u al gehoord van Sponsorkliks? Dit is een website waarmee u met uw online aankoop Woord en Daad kunt steunen. Het aankoopbedrag van uw product blijft exact hetzelfde, maar omdat u via Sponsorkliks koopt gaat er een bedrag naar een door u gekozen doel, zoals Woord en Daad.

Allerhande webshops doen hieraan mee, van Albert Heijn tot Zalando. Zo kunt u dus altijd wel meedoen als u een online aankoop doet. Een kleine moeite, maar als we hier met elkaar gebruik van maken een mooi resultaat. U doet toch zeker ook mee?

Hoe werkt het?
Het is eigenlijk heel simpel. Webwinkels betalen commissie aan Sponsorkliks als u via deze site een aankoop doet. Van deze commissie wordt 75 procent op de bankrekening van het door u gekozen doel gestort. Zo profiteert bijvoorbeeld Woord en Daad hiervan en het enige dat u hiervoor hoeft te doen is één klikje extra. Op de website van Sponsorkliks vindt u een overzicht van webshops. Ook kunt u uw webshop makkelijk vinden met een zoekoptie. Door op de gekozen webshop te klikken wordt u doorgestuurd naar de website en kunt u uw bestelling plaatsen.

Belangrijk
Als u de website opent kunt u uw keuze maken voor het gewenste doel. Als u Woord en Daad wilt steunen is het belangrijk om te kiezen voor ‘Woord en Daad Gorinchem’. Zo komt uw steun op de goede plek terecht.

Bron: Woord en Daad

Met MijnActie in beweging tegen armoede

“Wij leven in dezelfde wereld, maar wat een verschil… In Afrika lijdt men onder extreme droogte en mislukte oogsten. Mensen hebben ernstig tekort aan water en voedsel… In Nederland hebben we overvloed en… verdwijnt 14% van ons eten jaarlijks in de afvalbak (zo’n 50 kilo per persoon per jaar!)” Jantine en Richard hebben vorig jaar de Nijmeegse Vierdaagse gelopen voor Hongersnood Afrika.

Jantine en Richard van Veluw zijn een van de velen die zich inzetten voor anderen wereldwijd. Of het nou gaat om beter onderwijs, een goed huis of voedsel na een hongersnood. Om makkelijk een actie op te zetten heeft Woord en Daad nu een aparte actiepagina. Start je eigen actiepagina en haal daarmee geld op voor het Woord en Daad project dat jou aanspreekt!

10.000 hoogtemeters
Afgelopen tijd zijn er al diverse acties geweest via deze pagina’s. Naast Janita en Richard ging Teunis van Woudenbergh de uitdaging aan om in twintig dagen tijd 10.000 hoogtemeters te maken naar zijn werk en terug. Door deze knappe prestatie droeg hij zijn steentje bij aan de bestrijding van de hongersnood die heerst in Oost-Afrika.

Doordat Teunis een MijnActie-pagina had, konden mensen daar terecht voor meer informatie en het doen van een gift. Hij kon zich zelf zo helemaal richten op zijn fietstochten. Ben jij nu ook enthousiast geworden en heb je ook een actie waar je een pagina voor wilt inrichten? Ga dan naar de pagina ‘Start je eigen actie’ en kom in beweging tegen armoede!

Bron: Woord en Daad

Zorgstroom, Philadelphia, Arduin en SPAZ samen in nachtzorg

Zorgorganisaties Zorgstroom, Philadelphia, Arduin en Stichting Personen Alarmering Zeeland gaan samenwerken om de zorg in de nachtelijke uren anders, effectiever en veilig te organiseren. Genoemde partijen kiezen er bewust voor om te innoveren en de samenwerking te zoeken. Waarbij steeds de kwaliteit van zorg en veiligheid van de cliënten voorop staat. Zorgorganisaties staan in toenemende mate voor de uitdaging om de zorg aan hun cliënten kwalitatief goed, maar ook betaalbaar te organiseren. De nachtzorg aan de cliënten van Arduin en Philadelphia is daar een voorbeeld van.

Zorgstroom organiseert al sinds jaren ambulante nachtzorg voor thuiswonende ouderen. Deze thuiswonende oudere is aangesloten op de alarmering van Stichting Personen Alarmering Zeeland (SPAZ). Bij een oproep gaat een medewerker van Zorgstroom langs bij het adres van de oudere. Door bezuinigingen van de zorgverzekeraars staat deze dienst echter onder druk.

Acht locaties van Arduin en drie locaties van Philadelphia op Walcheren gaan gebruik maken van de ambulante nachtzorg van Zorgstroom. In plaats van de huidige slaapdienst op de locaties worden de bewoners van deze locaties aangesloten op de meldcentrale van SPAZ. Meldingen vanuit de locaties worden door SPAZ doorgezet naar de ambulante nachtzorgteams van Zorgstroom. Vervolgens gaan zij de betreffende locatie bezoeken. De overgang naar de nieuwe werkwijze zal geleidelijk verlopen. Medewerkers en cliënten (en hun verwanten) kunnen zo wennen aan de nieuwe situatie.

Het streven van de betrokken organisaties is om in de toekomst ook andere zorgaanbieders aan te laten haken. Het volume van de geleverde zorg groeit hierdoor en daarmee tevens de financiële haalbaarheid. De medewerkers van de ambulante nachtzorg zijn inmiddels ingewerkt en bijgeschoold op de benadering van de nieuwe doelgroep.

Bron: Philadelphia