Kolonel Tvedt nieuwe leider Leger des Heils

Kolonel Hannelise Tvedt wordt per 1 augustus 2018 aangesteld als territoriaal commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Zij volgt hiermee commissioner Hans van Vliet op.

Kolonel Hannelise Tved – vanaf dan commissioner – is afkomstig uit Denemarken. Zij is een goede bekende in Nederland: eerder heeft zij hier de functie van chef-secretaris bekleed. Momenteel is zij werkzaam als territoriaal commandant van het Leger des Heils in Denemarken en Groenland. Zij was eerder officier van het Noorwegen, IJsland en Faeröer territorie.
Eind juli worden commissioners Hans en Marja van Vliet op retraite gesteld. Zij bekleden deze functie vanaf 2010. Zij nemen op 23 juni afscheid van hun diverse externe contacten.

Bron: Leger des Heils

Philadelphia en SBB gaan samenwerken

Philadelphia en SBB gaan de samenwerking intensiveren. Beide partijen ondertekenden in Amersfoort een overeenkomst. Daarin staan onder andere afspraken over de kwaliteit van het leerklimaat en de scholing van praktijkopleiders. Zo kunnen zij samen de beroepspraktijkvorming voor mbo-studenten nog verder verbeteren.

SBB gaat Philadelphia voorzien van advies en samen zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van de stages en leerbanen wordt gegarandeerd. Regelmatig zal er overleg plaatsvinden over hoe de beroepspraktijkvorming zich ontwikkelt en waar kansen liggen. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen de organisaties de beroepspraktijkvorming verder ontwikkelen en de goede waardering die studenten ons geven vasthouden en naar een nog hoger niveau tillen. Met als doel het opleiding van goede vakmensen.

Over Philadelphia
Philadelphia is een landelijke zorginstelling die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt. De instelling wil dat cliënten het beste uit zichzelf kunnen halen en mede dankzij haar werk gelukkig kunnen zijn. Zij biedt begeleiding in heel Nederland op ruim 500 locaties, van lichte ondersteuning tot intensieve zorg.
Jaarlijks biedt Philadelphia ruim 900 stageplekken aan hbo- en mbo-studenten aan. Daarnaast leidt zij zo’n 300 bbl- en hbo-duale studenten op. De instelling vindt het belangrijk dat haar collega’s van de toekomst de beste praktijkervaring krijgen, met als doel dat ze worden opgeleid tot goede vakmensen. Daarom investeert Philadelphia in haar praktijkopleiders met trainingen, workshops en conferenties.

Bron: SBBPhiladelphia

NLdoet laat harten en handen spreken

Twee dagen per jaar staat vrijwilligerswerk vol in de spotlights, dankzij NLdoet. Niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook in de andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden wordt op 9 en 10 maart weer een landelijke vrijwilligersactie gehouden. De grootste vrijwilligersactie van Nederland belooft weer vele harten en handen te laten spreken.

Bij de editie van 2017 was een recordaantal van ruim 350.000 Nederlanders actief. Dit met meer dan 9.500 klussen, naast NLdoet, ook verdeeld over ARUBA DOET, BON DOET, CURA DOET (op de Antillen), Statia DOET (St. Eustatius) en SXM DOET (St. Maarten). In 2018 hoopt het Oranje Fonds als organisator een nog grotere groep tegemoet te kunnen zien bij de aangemelde projecten.

Vele handen

Het Oranje Fonds wil met NLdoet laten zien dat betrokken en actieve burgers essentieel zijn voor de samenleving. Ook wie nog geen vrijwilliger is kan bij NLdoet ervaren hoe leuk dit kan zijn. En organisaties krijgen de kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en om met vele handen grote klussen gedaan te krijgen.

Aanmelden

Organisaties kunnen klussen aanmelden op de site van NLdoet. Alle klussen staan overzichtelijk op dezelfde website, waardoor je als vrijwilliger in een oogopslag kan zien wat er in de buurt te doen is. Als persoon aanmelden op een klus kan, maar misschien nog wel leuker om dit te doen met je (sport)club, groep vrienden, collega’s of familie.

Bron: NLdoet, Oranje Fonds

Artiesten Kerstfeest op de Dam bezoeken Leger des Heils

Xander de Buisonjé, Leona Philippo, Dwight Dissels en Do brengen op Eerste Kerstdag het kerstgevoel in de huiskamer. Het viertal vormt de line-up van het muzikale tv-evenement ‘Kerstfeest op de Dam’. Aan de hand van sfeervolle muziek, hoopvolle verhalen en indrukwekkende ontmoetingen vieren de EO en het Leger des Heils, samen met het publiek op de Dam én de kijkers thuis, de geboorte van Jezus.

“In een wereld die steeds verder individualiseert, brengen wij mensen bij elkaar om samen het kerstfeest te vieren”, vertelt presentator Bert van Leeuwen. “Dat doen we door samen te zingen op de Dam, maar ook door langs te gaan bij cliënten van het Leger des Heils.” Do, Dwight, Leona en Xander bezoeken allemaal een project van het Leger des Heils. Deze projectbezoeken maken indruk: de artiesten en de kijkers worden geraakt door de persoonlijke verhalen. Ook worden de cliënten tijdens ‘Kerstfeest op de Dam’ toegezongen door de artiest die ze hebben ontmoet.

Belangrijke data
De opnames van ‘Kerstfeest op de Dam’ vinden plaats op zondag 10 december, aanvang 20.00 uur op de Dam. Toegang tot dit evenement is gratis. De registratie van het evenement is op Eerste Kerstdag – maandag 25 december – om 20.20 uur te zien op NPO 1.

Bron: Leger des Heils

Sociale werkplek niet weg, maar minder sociaal

De sociale werkplekken zijn nog lang niet verdwenen. In 2015 wilde het kabinet met de Participatiewet nog bewerkstelligen dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven aan de slag gaan. Maar het enige dat veranderd lijkt voor deze doelgroep is een situatie van slechtere arbeidsvoorwaarden en minder loon, zo was te lezen in Trouw woensdag.

De vervanging van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) leek twee jaar geleden veel nieuwe kansen te bieden aan mensen met een fysieke of psychische beperking. Onder de noemer ‘beschutte werkplek’ zouden zij gaandeweg steeds meer worden ondergebracht bij reguliere bedrijven. De gemeenten kregen de taak om op deze manier de veel te kostbare sociale werkplekken een voor een te sluiten. De praktijk bleek echter al gauw weerbarstig. Want elk persoon is verschillend en geschikte plekken blijken schaars.

Dezelfde plek
Het inrichten van nieuwe beschutte werkplekken bleek vaak al helemaal geen financieel aantrekkelijke optie. Waarom dan de oude sociale werkplekken werkplekken sluiten, als deze nog prima voldoen in de behoefte? Het overgrote deel van de kwetsbare arbeidsgroep blijkt nu dan ook nog steeds op dezelfde plek te werken.

Zonder cao
Helaas werken zij nu onder verslechterde arbeidsvoorwaarden. Onder de oude WSW vielen circa 90.000 mensen die tot 130 procent van het minimumloon konden krijgen, met pensioenopbouw en reiskostenvergoeding. Maar onder de Participatiewet krijg je bij een sw-bedrijf (beschutte werkplek) maximaal 100 procent van het minimumloon; zonder cao, pensioen en vergoedingen. Alleen de begeleiding is hetzelfde gebleven.

Geen idee achter
Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Universiteit Tilburg denkt dat de gemeenten bij voorbaat al voor een onmogelijke taak zijn gezet. Om 30.000 mensen een beschutte werkplek te bieden bij een werkgever blijkt een lastig verhaal en nu maakt het kabinet daar zelfs 50.000 van. “Het was niet goed doordacht en er zat geen echt idee achter”. Wilthagen vindt het jammer dat hier niet open over is gecommuniceerd. Men had wat hem betreft beter eerlijk kunnen zijn: mensen op beschutte werkplekken doen hetzelfde werk als op een sociale werkplaats maar voor minder loon.

Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, branchevereniging van sociaal werk, ziet het anders. Hij vindt dat je beschut werk niet hetzelfde moet noemen als de sociale werkplek. Dat zou leiden tot stilstand en de ingezette ontwikkeling ondermijnen. Terwijl het uiteindelijke doel blijft om mensen zo mogelijk een opstap te geven naar regulier werk.

Bron: Trouw, Nu.nl

 

LdH: “Overlijden Van der Laan raakt ons diep”

“Het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan heeft ons diep geraakt”, schrijft het Leger des Heils in een verklaring op zijn website. Van der Laan was als ‘beschermheer van de daklozen’ nauw verbonden aan het Leger des Heils. “Wij zullen hem blijven herinneren als een warme, daadkrachtige persoonlijkheid met een groot hart voor de ander.”

Envoy Ed Bosma, directeur Leger des Heils Amsterdam zegt dat Van der Laan zal worden gemist. “Hij was geliefd bij de Amsterdammers en zeker ook bij cliënten van het Leger des Heils. Hij kwam altijd op voor de zwakkeren in de samenleving.”

Graag geziene gast
Als beschermheer van de daklozen was er sprake van een nauwe samenwerking met het Leger. Dit kwam volgens Bosma op meerdere momenten in zijn ambtsperiode terug. Voorbeelden zijn de noodopvang van vluchtelingen, rondom de Top600 en in het begin van zijn periode de Amsterdamse zedenzaak. “Ook was hij een graag geziene gast bij ons jaarlijkse Kerstdiner voor dak- en thuislozen.”

Altijd blijven omzien
In zijn afscheidsbrief van 18 september 2017 riep Van der Laan op om goed voor de stad en elkaar te zorgen. Bosma: “Die oproep sluit aan bij het gedachtegoed van het Leger des Heils. Wij zullen dan ook altijd blijven omzien naar de meest kwetsbare Amsterdammers”.

De gedachten en gebeden bij het Leger des Heils gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, naaste familie en het gemeentebestuur, welke het dan ook veel kracht en sterkte toewenst.

Bron: Leger des Heils

Goede doelen trekken profijt van opbloeiende economie

Goede doelen profiteren stevig van de economische groei. Uit donaties en nalatenschappen kwam in 2016 liefst 13 procent meer binnen dan in het voorgaande jaar. Dit stond donderdag in de Volkskrant

De krant doet jaarlijks onderzoek naar de opbrengsten van de 25 grootste goede doelen van Nederland. Deze organisaties brachten vorig jaar gezamenlijk 822 miljoen euro binnen met fondsenwerving.

De grootste is en blijft het KWF Kankerfonds met ruim 119 miljoen euro, een groei van 2,1 miljoen in een jaar tijd. Ook de Hartstichting en het Oranjefonds groeiden en staan nu op respectievelijk 53 en 52,8 miljoen euro. Laatstgenoemde en ook reddingsorganisatie KNRM haalden hun winst vooral met giften uit grote erfenissen. Het Oranjefonds mocht een donatie van 51 miljoen incasseren van het familiefonds Stichting Neyenburgh, eigendom van de bedenker van de gehaktkruidenmix.

Bron: ANP/Nu.nl, Volkskrant

Foto: Flickr.com

Bijna 2.800 vrijwilligers krijgen lintje

Koningsdag is vanouds de gelegenheid waarbij de lintjesregen over het Nederlands Koninkrijk trekt. Een eerbetoon aan Nederlanders die zich bijzonder hebben ingezet en zo van betekenis zijn geweest voor medemens en maatschappij. Er werden op deze dag in totaal 2.815 mensen gedecoreerd, waarvan het overgrote deel (2.772) in de vrijwillige sector.

De meeste lintjes zijn dit jaar uitgereikt in de provincie Zuid-Holland, op de voet gevolgd door Noord-Brabant. Die eerste is geen verrassing op basis van inwoneraantal, maar naast Brabant blijft ook Gelderland Noord-Holland, de op-een-na-grootste provinciebevolking, voor in aantal onderscheidingen. Landelijk zijn er met 64 procent ruimschoots meer mannen dan vrouwen beloond met een lintje. In Zuid-Holland is het aantal en percentage vrouwen het hoogst, 218 van de 539 lintjes ging hier naar een vrouw (40,45%).

Oud en jong
Ook de oudste gedecoreerde was een vrouw, de 99-jarige mevrouw De Groot uit Sliedrecht. Zij is sinds 1936 vrijwillig heilsoldaat geweest bij het Leger des Heils in Amsterdam, Hoorn en nu nog altijd in Gorinchem en omstreken. Zij verricht trouw haar rol bij gezamenlijke activiteiten en bezoekt mensen. Ook is zij mantelzorgster geweest van een vrouw die bij haar inwoonde. Ze reageerde bescheiden en een tikje verbaasd dat 80 jaar dienst als heilssoldaat reden was voor een onderscheiding. Is ze trots? ‘Dat is niet aan mij, maar aan God’, zei ze tegen RTV Rijnmond. De jongste onderscheiden persoon is de 30-jarige bekende BMX-er Raymon van der Biezen. Hij is meervoudig Nederlands kampioen en werd vierde bij de Olympische Spelen in 2012. Maar ook zet hij zich in bij de fietscross-vereniging FCC Nuland, geeft clinics voor jeugdleden en is ambassadeur bij diverse organisaties om (zijn) sport te promoten.

Hoogte
Ieder jaar weer worden vele mensen, na opgave door bekenden en goedkeuring door de commissie in het zonnetje gezet. Niet zelden komt dit als een verrassing en worden ze met een smoes naar de locatie van uitreiking gelokt. De hoogte van de onderscheiding wordt afgemeten aan de maatschappelijke inspanningen van de persoon. De meesten worden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De hoogste onderscheidingen waren dit jaar Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bron: Rijksoverheid

 

 

Vrijwilligersvergoeding bijstandsgerechtigden gelijkgetrokken

De maximale vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden wordt per 1 april 2017 verhoogd naar maximaal 1.500 euro per jaar. Vrijwilligers mogen voor maximaal 150 euro per maand een vergoeding ontvangen zonder dat deze wordt verrekend met hun uitkering. Dit heeft PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Klijnsma noemt  vrijwilligerswerk “ontzettend waardevol, voor de samenleving en voor de vrijwilliger zelf.” Ze ziet dit terug op deze nationale actiedag van NL Doet, waar duizenden mensen zich vrijwillig inzetten. Door de aanpassing wordt de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde, ongeacht òf en waarom je een uitkering ontvangt. Nu gelden hier nog verschillende regelingen voor.

Hoogste uitkering

De staatssecretaris kiest voor de hoogste uitkering. Ze volgt hiermee het advies uit de adviesnota van CDA-Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot van afgelopen jaar. Daarin stond dat het bedrag gelijk kon worden gesteld aan het bedrag dat de Belastingdienst hanteert om een bijstandsgerechtigde vrij te stellen.

Bron: Rijksoverheid, NRC

Hoe scoren politieke partijen op vrijwilligerswerk?

Wat doen de huidige politieke partijen in hun kersverse partijprogramma’s eigenlijk aan vrijwilligerswerk? Met de aankomende verkiezingen heeft de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers gesprekken gevoerd met de grotere partijen en hun verkiezingsprogramma’s doorgespit op dit punt.

Christelijke partijen

De christelijke partijen komen goed uit de bus, zoals verwacht. ChristenUnie, SGP (voorzichtig) en ook het CDA besteden hier als vanzelfsprekend de nodige aandacht aan. Maar ook D66 en GroenLinks scoren op maatregelen voor vrijwilligers, vooral wat betreft het wegnemen van de regeldruk. DENK schrijft darentegen weinig over vrijwilligerswerk en de PVV zelfs helemaal niets.

Lobby

In april/mei 2016 heeft een lobbyteam van het NOV contact opgenomen met alle politieke partijen. Dit heeft ook tot effect gehad dat een aantal van hun lobbypunten op de agenda zijn komen te staan. Partijen die eerst nog niets voor vrijwilligers deden, zoals D66 en PvdA hebben alsnog passages opgenomen in hun partijprogramma’s. De lobbypunten waren ‘vrijwilligerswerk voor iedereen’, ‘gratis VOG’, ‘coördinerend ministerie’, ‘goede infrastructuur’ en een ‘maatschappelijke investeringsbank’.

Hieronder een handig overzicht in tabelvorm van de bevindingen van het NOV:

Lees hier verder over het onderzoek en de lobby van het NOV, plus een beschrijving per politieke partij van hun vrijwilligerspunten.

Bron: NOV

Stem op jouw favoriete lokale stichting

Van 9 tot en met 30 januari kan heel Nederland stemmen op hun favoriete stichting. Stem ook op jouw favoriete lokale stichting en help ze zo aan zoveel mogelijk stemmen. Het aantal stemmen bepaalt namelijk de hoogte van de donatie die ze krijgen van het ING Nederland fonds.

In november konden lokale stichtingen zich aanmelden voor de campagne ‘Help Nederland vooruit’ van het ING Nederland fonds. Uit alle aanmeldingen zijn 260 stichtingen gekozen om door te mogen naar de stemronde. Tijdens deze stemperiode is het de bedoeling dat de stichtingen zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Het aantal stemmen bepaalt namelijk de hoogte van de donatie die ze krijgen. De bedragen variëren van € 1.000 (minste aantal stemmen) tot € 5.000 (meeste aantal stemmen).

Voor de campagne is Nederland in 52 regio’s verdeeld. Per regio voeren 5 lokale stichtingen tussen 9 en 30 januari campagne om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.

Over het ING Nederland fonds

Nederland telt tal van actieve verenigingen en stichtingen. Met waardevolle initiatieven zetten zij zich lokaal in voor mensen en de maatschappij. Wij zijn blij met alle activiteiten waar onze samenleving van profiteert en daar hebben wij graag wat voor over. Met de campagne ‘Help Nederland vooruit’ van het ING Nederland fonds geven we deze initiatieven een steuntje in de rug.

Bron: ING Nederland