Religieuze personen zijn vaak vrijwilliger

Ongeveer de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder doet minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk. Dat aandeel is al jaren stabiel. Het aandeel vrijwilligers is het hoogst bij mensen die in deeltijd werken vanwege zorg voor gezin of huishouden. Vooral personen die regelmatig een gebedsdienst bijwonen, zijn als vrijwilliger actief. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Jaarlijks stelt het CBS vragen over deelname aan vrijwilligerswerk in het afgelopen jaar aan mensen van 15 jaar of ouder in het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn (S&W). Bij het onderzoek is aan de 15- tot 65-jarigen gevraagd of ze vrijwilligerswerk deden in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek. Ruim 60 procent van de hoger opgeleiden gaf in S&W in de periode 2012–2016 aan minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Van de laagst opgeleiden was dat 35 procent.

Religieuze betrokkenheid maakt verschil
Het aandeel vrijwilligers varieert ook naar leeftijd, van 32 procent onder 75-plussers tot 57 procent onder 35- tot 45-jarigen. Daarnaast maakt de mate van religieuze betrokkenheid verschil. Vooral personen die regelmatig een gebedsdienst bijwonen, zijn als vrijwilliger actief. Dat geldt voor alle levensbeschouwelijke groeperingen. De top-4 van vrijwilligerssectoren zijn de sportvereniging; (15,3%), school (11,6%), verzorging (9,1%) en jeugdwerk (8,2%). Het aandeel van levensbeschouwelijke organisaties staat op de vijfde plek met 7,6% van het totale vrijwilligersaantal volgens het CBS. Daarnaast zijn er natuurlijk ook kruisbestuivingen, zoals een moslim die voetbaltrainer is of een christen die koffie schenk in een bejaardenhuis.

Bronnen:

‘Vrijwilligerswerk leerzamer dan cursus’

Veel werknemers krijgen regelmatig te maken met een cursus, al dan niet verplicht. Maar levert dit wel zo veel op? Uit een vraagonderzoek komt naar voren dat samenwerken, mantelzorg en vrijwilligerswerk vaak minstens zo leerzaam zijn.

Informeel
De Universiteit Maastricht hield een enquête onder 5.500 respondenten, waarvan 3.700 werkenden. Wel 85% van de ondervraagden geeft aan dat momenten waarop zij iets leren vaker plaatsvinden in een informele setting en dus niet tijdens een georganiseerde cursus. Ook zeggen de meesten dat in hetzelfde tijdsbestek van een cursus op de werkvloer vaak evenveel wordt geleerd.

Hoger opgeleiden
Ook juist buiten de werksfeer wordt een hoop opgestoken. Genoemd worden mantelzorg, tijd met de kinderen, zelfstudie en vrijwilligerswerk. Voor lager opgeleiden is mantelzorg de grootste leerbron, voor hoger opgeleiden is dat vrijwilligerswerk en tijd met de kinderen.

Bron: NU.nl

‘Vrijwilligerswerk is gezond’

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die vrijwilligerswerk doen gezonder zijn. De Universiteit Gent heeft zich aan dit vraagstuk gewaagd en de resultaten gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE.

De onderzoekers  denken dat de uitkomst deels te verklaren is vanuit inkomen. Mensen die zich vrijwillig inzetten in de maatschappij hebben gemiddeld een hoger inkomen, wat weer in verband staat met meer welvaart en gezondheid. De onderzoeksvraag was onderdeel van een groter onderzoek waarbij tussen 2012 en 2013 analyses gemaakt werden van overtuigingen, voorkeuren en gedrag van 40.000 mensen, afkomstig uit 29 Europese landen. Leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, geslacht en levensovertuiging werden steeds meegewogen in dit project, genaamd European Social Survey.

Dementie

Niettemin, legt een van de onderzoekers Sara Willems uit, heeft vrijwilligerswerk invloed op de psyche. Het draagt vaak sterk bij aan het zelfvertrouwen en tevens aan iemands sociaal netwerk, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast verhoogt het ook de fysieke en psychische activiteit. “Dit beschermt mensen tegen functionele achteruitgang en dementie op latere leeftijd.”
Tot slot blijkt volgens het team uit neurologisch onderzoek dat met het helpen van anderen ‘zorggerelateerde hormonen’ vrijkomen. Wanneer deze hormonen (oxytocine en progesteron) vrijkomen geeft dit extra weerstand tegen stress en virussen.

Bron: NU / ANP

Workshop ‘Welk vrijwilligerswerk past bij mij’ in Culemborg

U wilt misschien vrijwilligerswerk gaan doen. Welke soorten vrijwilligerswerk zijn er eigenlijk? Welk vrijwilligerswerk past bij mij? Wat kan vrijwilligerswerk mij opleveren? Het Vrijwilligers Informatie Punt biedt u een informatieve en inspirerende workshop waarin u meer te weten komt over vrijwilligerswerk.

Woensdag 9 november 2016 van 9.30 – 11.30 uur en vindt plaats bij de Salaamander, Heijmanslaan 2, Culemborg.

Aan de workshops zijn geen kosten verbonden.
Opgeven kan bij Sandra Rigter, via: srigter@elkwelzijn.nl of per telefoon: 0345 515227.